Jelko Kacin, ki bo ponovil še en mandat v Evrospkem parlamentu, je namreč izjavil, da se o podnebnih spremembah večini držav, razen Evropske unije in deloma Severne Amerike, niti ne sanja ter da si nima smisla delati utvar, da bi poleg omenjenih držav še katero skrbelo zaradi podnebnih sprememb.

Upravičeno se nam postavlja vprašanje: »Kaj je Jelko Kacin 5 let počel v Evropskem parlamentu?«

Potencialni odgovori: Ni spremljal parlamentarnih razprav? Ni bral dokumentov, o katerih je parlament razpravljal?

Obrazložitev…

V zadnjih 5 letih je Evropski parlament obravnaval številne dosjeje, povezane s podnebnimi spremembami. Izjemno vroča je bila še posebej razprava o podnebno – energetskem paketu EU, v okviru katerega so poslanci in poslanke v Evropskem parlamentu od EU zahtevali, da določena sredstva, v boju proti podnebnim spremembah, nameni za podporo državam v razvoju. Poslanec oz. poslanka, ki resno dojema svojo odgovornost v Evropskem parlamentu, bi se moral pozanimati, zakaj je ta podpora potrebna. Vsakdo bi posledično in neizbežno ugotovil, da se države v razvoju bojijo posledic podnebnih sprememb ter da jim je v velikem interesu, da se le-te omejijo. S podporo EU bi se lahko preprečile najhujše posledice, ki bi lahko v nasprotnem primeru resno ogrozile njihov nadaljnji razvoj in v celo njihov obstoj.

***
Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!