Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec naj nemudoma popravi škodo, ki jo je povzročil razvoju sončne energije v Sloveniji, in preneha zavirati pridobivanje sončne energije v Sloveniji. Nedopustno je, da Eko skladu zmanjka sredstev za podporo, operater omrežja pa zavrača priklope elektrarn na omrežje v času energetske krize in draginje ter ob izjemnem zanimanju gospodinjstev za samooskrbo s sončnimi elektrarnami. Vlada naj zato nemudoma zagotovi vsaj 100 milijonov evrov za spodbude za samooskrbo in nadgradnjo distribucijskih omrežij ter tako omogoči ljudem pridobivanje lastne energije iz obnovljivih virov. Potrebna sredstva lahko vlada brez težav zagotovi iz Podnebnega sklada, kjer je letos na voljo 355 milijonov evrov, denar pa še naprej ostaja neporabljen.

Minister Vrtovec je kadrovske menjave v energetiki utemeljeval (tudi) s potrebnim pospeškom razvoju obnovljivih virov energije in novembra pojasnjeval, da Slovenija lahko nadoknadi zamude pri razvoju OVE v Sloveniji. Le pol leta kasneje pa je minister dopustil popoln zastoj v razvoju sončne energije za samooskrbo v SlovenijiZaradi porabe sredstev je Eko sklad nedavno zaprl razpis za spodbujanje samooskrbe, distribucijska podjetja pa zavračajo priklop elektrarn na omrežje. Hkrati opozarjajo, da bodo zaradi izpada omrežnine v naslednjih letih primorani zavrniti celo med 15 in 20 odstotkov prošenj za priklopNastalo škodo mora vlada takoj sanirati in zagotoviti vse potrebno za nemoteno postavitev in priklop sončnih elektrarn za samooskrbo gospodinjstev. 

Andrej Gnezda, Umanotera: »Slovenija, ki je že danes zadnja v EU po pridobivanju energije iz sonca in vetra, bo zahvaljujoč nespametnim potezam ministra očitno tam tudi ostala. Ceno za to pa bodo plačevala gospodinjstva skozi višje položnice za energijo

Tomislav Tkalec, Focus: »Vlada mora gospodinjstvom omogočiti nemoteno postavitev sončnih elektrarn in njihov priklop na omrežje. To je eden od ključnih odgovorov na energetsko krizo in draginjo, ki bo ljudem zagotovil dolgoročno ugodno in čisto energijo.«

Na samooskrbo gospodinjstev stavi tudi Evropska unija v nedavno objavljeni komunikaciji REPowerEU, ki je bila pripravljena kot odziv na odvisnost od ruskih energentov. Eden osrednjih ukrepov v komunikaciji je spodbujanje pridobivanja energije iz sonca; Komisija tako poleti napoveduje posebno strategijo za sončno energijo v EU. Rast proizvodnje električne energije iz sonca je eden od ukrepov, s katerimi lahko najhitreje zmanjšujemo odvisnost od uvoza fosilnih goriv in rešujemo podnebno krizo. Slovenija mora z vsemi viri pristopiti k uresničitvi tega načrta, zato pa bo potrebno nemudoma nadgraditi tudi omrežje.

Zaradi omejitev na omrežju gospodinjstvom namreč že danes zavračajo priklop novih naprav ali pa odobrijo naprave z nižjo močjo. Za nujno nadgradnjo omrežja so potrebna visoka sredstva, ki pa jih Slovenija do danes ni zagotovila, potrebne naložbe v omrežje pa je še dodatno zavrl izpad prihodkov z naslova omrežnine. Ob že tako slabem stanju so zaskrbljujoče tudi izjave ministra Vrtovca, ki kažejo, da vlada ne namerava ukrepati in zagotoviti potrebnih sredstev za nadgradnjo omrežja. Če vlada ne bo ukrepala, se vsa gospodinjstva, ki si to želijo, ne bodo mogla samooskrbovati in bodo še naprej odvisna od cen električne energije na trgu. Ta pa je v veliki meri odvisna od cen fosilnih virov. Odvisnost od tujih fosilnih virov energije bomo drago plačevali, zato je nujno, da vlada stori vse, da se temu scenariju izognemo. 

Zato smo v mreži nevladnih organizacij Plan B za Slovenijo Ministrstvu za okolje predlagali, da se iz Podnebnega sklada neporabljen denar in denar iz projektov, ki ne prispevajo k zmanjšanju emisij, preusmeri v podporo za sončne elektrarne in nadgradnjo omrežja.