Splošni cilj kampanje je sprejetje podnebnega zakona, ki bi zavezal Slovenijo k zmanjšanju emisij na letni ravni in na dolgi rok. Ker je v Sloveniji obstajala politična volja za podnebni zakon, smo kampanju Big Ask povezali s ‘Kopenhagenskim procesom’ . Ambiciozni kopenhagenski sporazum je bil ključnega pomena za ambiciozne nacionalne cilje za zmanjšanje emisij. Ustvarili smo pritisk javnosti na politične odločitve, ki so bile potrebne za uspešen podnebni sporazum v Kopenhagnu.

 

Začetek: Maj 2008

Zaključek: December 2009

Kontakt: [email protected]

 

Partnerji:

Friend of the Earth Europe: http://www.foeeurope.org/