Pregled porabe električnega toka TV naprav.

Kako uporabiti pričujočo razpredelnico?
V razpredelnici najdete podatke o porabi elektrike za 364 TV sprejemnikov, ki so razporejeni po velikosti in stroških porabe elektrike pri povprečni uporabi v obdobju desetih let. Razpredelnica vsebuje tudi podatke vseh proizvajalcev, ki so nam odgovorili na vprašanja o porabi, kot tudi 66 TV naprav, ki so jih izmerili v nemški ustanovi za testiranje Warentest. Trg v celoti vsebuje veliko več kot le omenjenih 364 TV sprejemnikov, zato pričujoča razpredelnica ne služi kot popoln nabor, temveč zgolj kot okvirna predstavitev podatkov. Če ste na internetu zasledili konkretno navedbo porabe določene TV naprave, lahko preletite razpredelnico in ugotovite, ali je omenjena naprava v primerjavi z ostalimi varčna ali potratna.

Nadaljnji napotki
Izračune, ki služijo kot osnova, je izvedel nemški BUND v sodelovanju z inštitutom za ekologijo (Öko-Institut e.V.). Vsi podatki so bili skrbno izbrani in ocenjeni, toda kljub temu zanje ne jamčijo.

Osnova za izračunavanje porabe električnega toka
Podatke o porabi električnega toka se izračuna na podlagi podatkov, pridobljenih od proizvajalcev ali tistih, ki jih je pridobil Stiftung Warentest (glej navedbo virov pod “test”) o zmogljivosti naprav v času obratovanja, kot tudi v stanju pripravljenosti ali izključenosti. Povprečen čas delovanja  sprejemnika je 4 ure aktivnega delovanja in 20 ur stanja v pripravljenosti dnevno. Pri napravah z avtomatskim izklopom v stanju popolnega izklopa se čas pripravljenosti zniža na 4 ure dnevno; preostalih 16 ur je obračunanih, kot da je naprava izklopljena. Proizvajalci so podatke o porabi pridobili v skladu s t.i. mednarnodnim Norm IEC 62087. Nemška ustanova Stiftung Warentest se poslužuje drugačnega načina testiranja za opravljanje omenjenih meritev. Ti podatki so nekoliko višji kot podatki, ki jih navajajo proizvajalci, in so zato le delno neposredno primerljivi s podatki proizvajalca.

Osnova za izračunavanje stroškov elektrike
Podatki so bili pridobljeni na podlagi dejanske porabe elektrike in povprečne cene elektrike v Nemčiji, ki je znašala 23,2 centa/kWH (vir: Izračun Öko-Instituta e.V. na podlagi http://www.ecotopten.de/prod_strom_prod.php).  Za Slovenijo je relevanten podatek povprečna cena elektrike za 2008, ki je 0,1092 EUR/kWh (vir:http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=2200). Ker je poraba elektrike TV sprejemnikov v obratovanju največja, je ob varčni uporabi manj kot 4 ure dnevno moč doseči znižanje stroškov elektrike.

Stroški in življenjska doba sprejemnika (10 let)
TV sprejemniki imajo povprečno življenjsko dobo 10 let. Pred samim nakupom naprave je treba poleg stroškov nakupa upoštevati tudi stroške elektrike, ki nastajajo naslednjih 10 let.

Podatki o ceni
Podatki o ceni s strani proizvajalca se v nemškem prostoru sklicujejo na t.i. nezavezujočo navedbo cene. Ocenjeno je, da so te cene blizu evropskim povprečnim cenam, zato so relevantne tudi za Slovenijo.

Avtomatski izklop
Pri avtomatskem izklopu gre za funkcijo TV sprejemnika, da avtomatično preide iz aktivnega stanja v stanje pripravljenosti oz. izklopa. Do tega pride po vnaprej določnem času, ko naprava ne prejema več nobenega signala oziroma ni več interakcije med uporabnikom in TV sprejemnikom.

Stanje varčevanja z energijo (“Eco Mode”)
Televizijski sprejemniki z LCD zasloni določenih proizvajalcev omogočajo avtomatsko nastavitev kontrasta, ki prilagodi osvetlitev ozadja z vsebino slike oziroma svetlostjo okolice. V večernem času je slika tako manj močna kot denimo v zelo razsvetljenem prostoru.

Mrežno stikalo
Ali vaša naprava vsebuje lahko dostopno t.i. mrežno stikalo? Izklopno stikalo številnih naprav le-te od mreže ne ločuje v celoti. V navideznem stanju izklopljenosti naprava še naprej porablja električni tok. Kdor želi ubrati najboljšo pot, lahko uporabi razdelilec s stikalom za vklop in izklop.

Manjkajoči podatki o nakupu in stroških elektrike
Pri vseh napravah ni bilo moč pridobiti podatkov o nabavni ceni. V teh primerih je v razpredelnici zapisano “ni podatka”.

Kontakt in nadaljnje informacije
Christian Brandt
Vodja projektov in programa Energija
Sedež: Maurerjeva 7 / Pisarna: Trubarjeva 50
1000 Ljubljana
[email protected]
focus.si

Focus društvo se zahvaljuje BUND – Prijatelji Zemlje iz Nemčije, proizvajalcem ter Stiftung Warentest za podatke.

Opomba: Raziskovanje v okviru pričujoče publikacije je podprla nemška zvezna okoljska ustanova Deutsche Bundesstiftung Umwelt.