Vse bolj pogosto slišimo govorice, da je jedrska energija rešitev za podnebne spremembe in da brez gradnje novih jedrskih reaktorjev ne bomo mogli zadovoljiti rastočega povpraševanja po energiji. Ker pa le redko slišimo številne agrumente, ki kažejo na to, da jedrska energija odpira več problemov, kot jih rešuje, smo se v Focus društvu odločili, da jih v okviru pričujoče spletne strani predstavimo javnosti.

Rast števila prebivalcev in potrebe po energiji se večajo, vendar pa to ne sme biti opravičilo za poseganje po tehnologijah, ki so dokazano drage in nevarne, medtem ko nismo naredili ničesar, da bi zaustavili hitro rast porabe energije. Pogosto pozabljamo, da imamo na voljo tehnologije, ki so do okolja prijaznejše. Raziskave kažejo, da ob smotrni porabi energije, rabi obnovljivih virov in ob implementaciji visokih standardov učinkovite rabe energije, tako pri posameznikih kot v industriji, lahko proizvedemo zadostno količino električne energije za vse.

Vlaganje denarja, časa in politične volje v promocijo jedrske energije samo odvrača od pravilnih rešitev. Za reševanje energetskih in podnebnih problemov se ne moremo zanašati na jedrsko energijo, saj se izraba le-te se ubada še z mnogimi nerešenimi problemi, tako finančnimi in ekološkimi kot z odgovornostjo do človeštva.

1. Jedrska energija odpira več problemov, kot jih rešuje.
2. Jedrska energija je tvegana in ekonomsko neupravičena naložba.
3. Jedrska energija ni rešitev za podnebni problem.
4. Omejene zaloge urana zvišujejo ceno jedrskega goriva.
5. Nerešeno vprašanje jedrskih odpadkov zapuščamo svojim potomcem.
6. Številne jedrske nesreče so javnosti prikrite.
7. Evropejci so proti nadaljnji rabi jedrske energije. Javno mnenje.
8. Zmanjkuje nam primernih lokacij za nove jedrske elektrarne.
9. Raba jedrske energije povečuje tveganja za varnost.
10. Jedrski proces ima nezaželene učinke tudi za zdravje ljudi.

Prispevke o kampanji Jedrska energija, ne hvala! lahko najdete tukaj.

Več o jedrski energiji najdete tukaj.