Fosilna goriva

Poleg izboljšanja učinkovitosti vozil, moramo zmanjšati tudi emisije, ki izhajajo iz proizvodnje goriv. Nafta, pridobljena iz zelo umazanih virov, kot so katranski pesek (tar sands) in utekočinjen premog, namreč povzroča veliko več podnebju škodljivih emisij kot navadne nafte. Emisije toplogrednih plinov katranskega peska so npr. do 49% višja od konvencionalne surove nafte. Če ne bomo ukrepali, se bo uvoz katranskega peska v Evropo verjetno povečal s 4.000 sodčkov na dan (BPD) v letu 2012 na več kot 700.000 sodčkov na dan v letu 2020.

Evropa je vstop visokoogljične nafte na evropski trg poskušala omejiti preko Direktive o kakovosti goriv (Fuel quality directive – FQD), evropske zakonodaje, katere namen je zmanjšanje emisij ogljika iz evropskih transportnih goriv za 6% do leta 2020. Po več kot treh letih zamud, je oktobra 2014 EU sprejela končna določila direktive. V nasprotju z dobrim, a zastalim predlogom iz leta 2011, nova določila ne odvračajo od uporabe visokoogljične nafte v EU. Istega leta so v evropska pristanišča priplule prve pošiljke surove nafte iz katranskega peska.

Pritiski nevladnih organizacij so botrovali k ohranitvi klavzule v zakonu, ki naftne družbe zavezuje k razkritju več informacij o izvoru njihovega surove nafte. To je majhen korak k večji transparentnosti sicer precej netransparentne industrije. V društvu Focus se prizadevamo za sprejetje močnejše FQD po letu 2020.

 

Biogoriva

Skoraj 90% biogoriv, ki se uporabljajo v EU, so v Direktivi EU o obnovljivih virih energije opredeljena kot “trajnostna biogoriva”. Toda pojem “trajnostni” je sporen, saj direktiva ne upošteva emisij iz posrednih sprememb rabe zemljišč (ILUC). Na primer, biodizel predstavlja daleč največji delež biogoriv v uporabi v prometu, vendar večina biodizla za zmanjšanje toplogrednih plinov ni nič boljšega od goriv na osnovi nafte, v nekaterih primerih celo slabši, ko se upošteva faktorje ILUC.

Če bo zakonodaja EU za spodbujanje biogoriv za prevoz ostala nespremenjena, bo ta privedla do višjih, namesto nižjih emisij toplogrednih plinov (TGP). V društvu Focus si prizadevamo, da bi Evropa upoštevala okoljski vpliv posrednih sprememb rabe zemljišč (ILUC), ki jih povzročamo s proizvodnjo biogoriv.