Mobilnost je ena od osnovnih značilnosti razvitih družb. Že marsikje v EU so dokazali, da mobilnost ne obsega samo gradnje avtocest, temveč da je vse bolj pomemben uravnotežen razvoj vseh prometnih podsistemov, njihovo inteligentno povezovanje in spreminjanje potovalnih navad. Da Slovenija ne bi ostala država, ki s prekomernim favoriziranjem cestnega prometa ogroža svoje okolje in zdravje svojih državljanov ter z oblikovajem cestnih koridorjev čez svoje ozemlje pomaga tlakovati pot gospodarskega razvoja vseh okoliških in ostalih držav EU, je potrebno z aktivno politiko čimprej  zagotoviti možnosti za okolju in družbi prijazno mobilnost.

Po pregledu objavljene resolucije o prometni politiki z naslovom »Intermodalnost: čas za sinergijo«, se je 12. decembra 2005 oblikovala Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP), ki poziva politično, strokovno in širšo javnost k sprejetju trajnostne prometne politike, ki bo enakovredno razvijala vse elemente prometnega sistema in zagotavljala mobilnost vsem skupinam ter jasno določila svoje cilje.

Koalicija za trajnostno prometno politiko je neformalno združenje organizacij in posameznikov, ki si prizadeva za trajnostno prometno politiko v Sloveniji. Spremlja in se odziva na aktualne procese v slovenski in evropski prometni politiki in hkrati povečuje medsebojno informiranost o dogajanju na prometnem področju. Njeni člani so Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Gibanje TRS, Ljubljanska kolesarska mreža, Mariborska kolesarska mreža, Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, Slovenski E-forum, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj ter zainteresirani posamezniki.

Prispevke o kampanji Koalicija za trajnostno prometno politiko si lahko ogledate tukaj:

[av_button label=’KTTP’ link=’manually,http://focus.si/tag/kttp/’ link_target=” size=’large’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue832′ font=’entypo-fontello’ color=’silver’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]

Koaliciji za trajnostno prometno politiko se lahko pridružite tudi vi! V kolikor podpirate naša stališča in napore za spremembo trenutnih prometnih politik v Sloveniji, se nam pridružite! Kot organizacija ali posameznik.

Aktivnosti: