Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) je neformalno združenje organizacij in posameznikov, ki si prizadeva za trajnostno prometno politiko v Sloveniji in Evropi. Spremljamo in odzivamo se na aktualne procese v slovenski in evropski prometni politiki ter povečujemo medsebojno informiranost o dogajanju na prometnem področju.

Člani KTPP smo predstavniki nevladnih organizacij, znanstvenih institucij, regionalnih razvojnih agencij, občin, izobraževalnih institucij in zainteresirani posamezniki.

Sodelovali smo v številnih projektih s področja trajnostne prometne politike in prakse, npr. TM v šoli, Trajnostna mobilnost v šoli in vrtcih, Pešec, CityWalk, Aktivno v šolo in zdravo mesto, Naj te zapelje zelena mobilnost, Hitro s kolesom, Počakaj na bus, TM v praksi …. Z institucijami sodelujemo pri pripravi strateških strokovnih podlag, podpiramo participativne procese in komuniciramo z različnimi javnostmi.

Delovanje KTPP podpirata dve vsebinski mreži: PlanB za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj ter Mreža za prostor, mreža nevladnih organizacij in lokalnih pobud na področju urejanja prostora.

KTPP koordinira CIPRA Slovenija – nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu in dolgoletnimi izkušnjami na področju trajnostnih prometnih politik in trajnostne mobilnosti.

Spletna stran: https://prometnapolitika.si/