Tovorni promet predstavlja velik izziv za okolje in varnost v cestnem prometu. Okoli tri četrtine tovora v Evropi je dostavljenega s tovornjaki, cestni tovorni promet pa je sektor prometne industrije z najhitreje rastočimi emisijami CO2 in porabo goriva. Vsako leto EU uvozi okoli 500 milijonov sodov (60 milijard EUR) olja za gorivo za tovornjake, zaradi česar je gospodarstvo EU občutljivo na nihanja cen nafte.

Za reševanje teh izzivov na ravni EU si Focus prizadeva, da bi bili tovornjaki bolj učinkoviti na področju CO2 izpustov in porabe goriva, zlasti prek standardov CO2 in posodobitve zakonodaje o težah, obliki in dimenzijah, ki omogočajo čistejšo in varnejšo zasnovo tovornjakov. Delo na boljši učinkovitosti tovornjakov je dopolnjeno z našim delom na cestninjenju in obdavčitvi goriva. Hkrati zavračamo trditve, da povečanje nosilnosti tovornjakov (mega tovornjaki) kakorkoli prispeva k okolju prijaznejšemu cestnemu tovornemu prometu.