Zakaj je varčna in učinkovita raba energije prvi evropski vir energije?

Varčno in učinkovito rabo ponavadi sprejemamo kot zadnji izhod, vendar pa številke kažejo, da je energetsko učinkovitost nujno postaviti v središče novega modela pametne, trajnostne in vključujoče rasti naše blaginje.

Doseganje trenutno nezavezujočega 20 % evropskega cilja na ravni EU bi po študijah zmanjšalo stroške za energijo za 78 milijard evrov letno, ustvarilo okoli 2 milijona kakovostnih, novih in lokalnih delovnih mest, odpravilo potrebo po postavitvi novih enot za proizvodnjo električne energije, ki je enaka 160 termoelektrarnam na premog, povečalo energetsko varnost in zanesljivost z zmanjšanjem uvozne odvisnosti za do 20 % in izboljšalo globalno konkurenčnost Evrope s spodbujanjem raziskav in razvoja. Že samo polno izvajanje evropske ekodizajn directive bi končno porabo energije zmanjšalo za toliko, da bi se lahko izognili gradnji kar 98 jedrskih reaktorjev, kot je obratujoči jedrski blok v Krškem. Iz vidika oskrbe z energijo bi doseganje cilja EU za 20 % zmanjšanja rabe energije, ustvarilo tolikšno količino ‘negawatov’ oz. prihranjene energije, da bi bila enakovredna gradnji 15 velikanskih plinovodov, enake vrste, kot je 8 milijard evrov vredni t.i. projekt Nabucco.

Kakšne koristi varčna in učinkovita raba energije prinaša Sloveniji?

Energetska razprava v Sloveniji se začne in konča z razpravo o objektih za zagotavljanje oskrbe z energijo. Skrajnji čas je, da se zamenja prioritetni vrstni red: na prvo mesto je nujno treba postaviti varčno in učinkovito rabo energije. Ne zaradi načel, ampak zato, ker se splača: strošek proizvodnje 1 kWh = 2 x strošek za prihranek 1 kWh. Prav tako ocene za Slovenijo kažejo, da investicije v učinkovito rabo energije ustvarijo od 3 – 4 krat več delovnih mest, kot investicije v oskrbo z energijo; vsak 1 mio toe prihranjene energije naj bi ustvaril 2000 delovnih mest. Zmanjšanje porabe energije za 1 % pomeni več kot 13 milijonov evrov prihranka na leto. Ukrepi varčne in učinkovite rabe energije so najcenejši in najenostavnejši način zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Trenutno je uvozna odvisnost Slovenije za nafto 101,7 % in 99,7 % za plin. Obenem je slovenska energetska intenzivnost za 54,4 % višja od povprečja EU. Oboje sta pomembna razvojna izziva, ki ju lahko Slovenija primerno naslovi skozi učinkovito rabo energije.

Pravi trenutek je zdaj!

Leto 2011 je pomembno za EU politiko na področju varčne in učinkovite rabe energije, saj je bil v začetku marca objavljen nov Načrt za energetsko učinkovitost, ki mu bodo sledili še nadaljni predlogi zakonodaje. Prav tako je trenutno obdobje pomembno za varčno in učinkovito rabo energije v Sloveniji: prenavljamo Nacionalni energetski program in nadgrajujemo Akcijski načrt za učinkovito rabo energije.

Kljub temu, da imamo energetsko učinkovitost vsi radi, ostaja gromozanski razkorak med načeli in prakso. Skrajnji čas je, da polno zajamemo ves potencial, ki ga nudi varčna in učinkovita raba energije.

Potrebujemo jasne cilje in ukrepe, ki bodo:
– znižali izpuste toplogrednih plinov,
– zagotovili nova, lokalna in zelena delovna mesta,
– zmanjšali našo odvisnost od uvožene energije ter jedrskih in fosilnih goriv,
– zagotovili finančne prihranke,
– povečali konkurenčnost podjetij,
– spodbudili razvoj novih tehnologij,
– zmanjšali energetsko revščino in
– zagotovili razpršen in uravnotežen razvoj Slovenije.

Varčna in učinkovita raba energije – zmagovalna rešitev!

Namen kampanje Varčevanje z energijo – zmagovalna rešitev! je okrepiti vlogo učinkovite rabe energije v energetski politiki. Kampanja je naslovila odločevalce in širšo javnost. Focus, društvo za sonaraven razvoj, je zato poziv za varčno in učinkovito rabo energije naslovili na
– predsednika Vlade RS, Boruta Pahorja,
– ministrico za gospodarstvo, mag. Darjo Radić,
– ministra, odgovornega za razvoj in evropske zadeve, mag. Mitja Gasparija,
– ministra za delo, družino in socialne zadeve, dr. Ivana Svetlika, in
– direktorja Službe Vlade za podnebne spremembe, Jerneja Stritiha.

Več informacij o pomenu učinkovite rabe energije lahko najdete v brošurah:

Varčna in učinkovita raba energije – zmagovalna rešitev!
Varčna in učinkovita raba energije: razpršimo meglo