Poročilo izpostavlja koristi povečane rabe okolju prijazne obnovljive energije in dolgoročno opuščanje umazanih fosilnih goriv. Strokovnjaki IPCC opozarjajo, da bodo za rešitev podnebne krize, poleg prenove energetskega sistema potrebne tudi druge rešitve. Potrebno bo povečevati učinkovitost rabe energije ter vlagati v boljše tehnologije na področju prometa in stavb.

Če želimo preprečiti najhujše posledice podnebnih sprememb, moramo rabo brez- ali nizko-ogljičnih energetskih virov do leta 2050 vsaj potrojiti, pravijo v IPCC. Za financiranje prehoda bo potrebno v prihodnjih desetletjih zmanjšati investicije v umazano energijo za vsaj 30 milijard dolarjev letno, investicije v obnovljive vire pa podvojiti.

Focus, društvo za sonaraven razvoj in Greenpeace v Sloveniji pozdravljata ugotovitve novega poročila. “To poročilo kaže, da rešitve za podnebno krizo imamo”, komentira Lidija Živčič, strokovna vodja pri Focusu, društvu za sonaraven razvoj. “A ker emisije toplogrednih plinov na globalni ravni še vedno naraščajo, je jasno, da je potrebno za pospešitev prehoda od umazane energije k čistim obnovljivim virom narediti več in ukrepati hitreje.”

Tretji del Petega poročila o oceni stanja IPCC – pri katerem je zadnja spoznanja iz relevantnega znanstvenega področja zbiralo več kot 800 znanstvenikov – je povečal pritisk na vlade, da ukrepajo, saj poudarja, da bo takojšnje zmanjševanje emisij cenejše in bolj učinkovito.

“Slovenija spada med države, ki jo bodo podnebne spremembe prizadele bolj od nekaterih drugih držav”, opozarja Dejan Saviæ, zastopnik za energetsko politiko pri Greenpace v Sloveniji, »zato je naša dolžnost ukrepanja toliko večja«. »Vlada Alenke Bratušek naj v aktualni evropski razpravi podpre ambiciozno podnebno-energetsko politiko EU za leto 2030, ki bo temeljila na treh nacionalno obvezujočih ciljih. S tem bomo največ naredili za globalno reševanje podnebnih sprememb,”dodaja Saviæ.

Prehod k obnovljivi energiji bo zagotovil ogromne koristi – od izboljšanja zdravja in kakovosti okolja, energetske varnosti, neodvisnosti od političnih konfliktov v državah proizvajalkah nafte in plina, do ustvarjanja množice novih delovnih mest razpršeno po državah.

V društvu Focus in Greenpeace pričakujemo, da se bo predsednica vlade Alenka Bratušek na prihajajočem podnebnem vrhu septembra letos zavezala k odločnemu podnebnemu ukrepanju in s tem pomagala tlakovati pot za učinkovit globalni sporazum, ki mora biti v skladu z mednarodnim dogovorim podpisan konec leta 2015 v Parizu.

*** KONEC ***

VEČ INFORMACIJ:

Lidija Živčič, [email protected], t: 0590 71 326
Dejan Saviæ, dejan.savic@greenpeace, t: 040 165 195