Nasveti za okoljsko učinkovitejše delovanje na ravni politik, organizacije ali posameznika

Javni uslužbenci s svojim delom krojijo pomembne politike in izvajajo številne aktivnosti, povezane s področjem blaženja podnebnih sprememb. Prav tako lahko javna uprava z več 10.000 zaposlenimi z bolj okoljsko odgovornim ravnanjem močno zmanjša emisije toplogrednih plinov že na ravni organizacije in posameznikov. V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE smo zato skupaj z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj,  pripravili smernice za javne uslužbence z naslovom Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – Smernice za vključevanje blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika. Vpliv dela javnih delavcev na zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in podnebne spremembe je različen, odvisen [več ...]

13. 10. 2022|
Go to Top