ZA so glasovali (29 poslancev):

BEVK SAMO (SD)
BRANISELJ RIHARD (DL)
BRULC MIRKO (SD)
HAN MATJAŽ (SD)
JURŠA FRANC (DeSUS)
KAVTIČNIK JOŽEF (PS)
KOMAR POLONCA (DL)
KOTNIK POROPAT MARJANA (DeSUS)
KRIVEC DANIJEL (SDS)
MEH SREČKO (SD)
NAPAST JANJA (SDS)
OPEC JASMINA (SLS)
PAHOR BORUT (SD)
PEPELNIK TRUDA (DL)
PIŠEK IVAN (SDS)
POTRATA MAJDA (SD)
PRESEČNIK JAKOB (SLS)
PREVC MIHAEL (SLS)
RAMŠAK SONJA (SDS)
RIBIČ JANEZ (SLS)
SIMČIČ IVAN (NeP)
STARMAN BOJAN (DL)
TAVČAR IRENA (SDS)
VALENČIČ KRISTINA (DL)
VEBER JANKO (SD)
VIRANT GREGOR (DL)
VOGRIN IVAN (NeP)
ŽNIDAR LJUBO (SDS)
ŽVEGLIČ ROMAN (SLS)

Vzdržani so ostali (10 poslancev):

BATTELLI ROBERTO (NS)
GÖNCZ LÁSZLÓ (NS)
HOČEVAR KATARINA (DL)
IRGL EVA (SDS)
JEROVŠEK JOŽEF (SDS)
PETAVAR DOBOVŠEK DAMJANA (SDS)
POGAČNIK MARKO (SDS)
PUČNIK MATEJA (SDS)
ŠIRCELJ ANDREJ (SDS)
TISEL ŠTEFAN (SDS)

***

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!