Poslanci oz. poslanke in politične stranke bodotekmovali v tem, kdo na najbolj trajnosten način prihaja na delo v Državni zbor. Ažurni rezultati bodo v času ETM na voljo tukaj. Obnavljali se bodo sproti, sočasno s podajanjem odgovorov  poslancev in poslank, ki bodo  preko spletne aplikacije vsak dan označili svoj način prihoda na delo. Naziv najbolj trajnostno mobilnega poslanca oz. poslanke in najbolj trajnostno mobilne stranke bodo v društvu Focus na posebnem dogodku v Državnem zboru podelili 23. septembra, dan po izteku tedna mobilnosti.

»Z akcijo v društvu Focus želimo poslance spodbudili k zavedanju teže posledic (ne)trajnostne prometne politike. Upamo, da bo to vplivalo na njihove odločitve, da bodo le-te bolj v prid trajnostni mobilnosti. Obenem pa želimo perečo prometno problematiko približali širši javnosti in z akcijo pokazati, da alternative avtomobilu obstajajo,« je povedala Marjetka Benčina iz društva Focus.

»Poslankam in poslancem pri beleženju načina prihoda v službo v društvu Focus zaupamom, zato posebnega nadzora nad tem, kar bodo poslanci navedli v svojih odgovorih, ne bomo izvajali«, še dodaja Benčina. So pa k preverjanju točnosti podatkov, ki jih poslanci in poslanke posredujejo v spletni aplikaciji, povabili predstavnike medijev in širšo javnost.

***
KONTAKT:
Urška Žmauc
, odnosi z javnostmi
[email protected], tel.: 0590 71 326

VEČ INFORMACIJ:
Marjetka Benčina
, vodja programa Mobilnost
[email protected], tel.: 0590 71 327
Katarina Otrin, vodja projektov programa Mobilnost
[email protected], tel.: 0590 71 327

Opombe
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želijo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.

[2] Splošni cilj kampanje ETM je spodbujati ozaveščenost javnosti glede nujnosti ukrepanja na področju onesnaževanja iz prometa v mestnem okolju. Pri tem pa ne gre le za vprašanje onesnaženosti zraka in hrupa, ampak tudi za izboljšanje kakovosti življenja v mestih.

Sporočilo za javnost v pdf obliki je na voljo tukaj.