Potrošništvo, eden od glavnih razlogov za številne okoljske, družbene in ekonomske probleme je v porastu. Netrajnostno trošenje, neučinkovita proizvodnja ter okolju neprijazni načini prevažanja izdelkov po vsem svetu pomembno prispevajo k trenutno najbolj perečemu problemu človeštva – podnebnim spremembam. Premalo se zavedamo, da preko svojih vsakdanjih dejanj vplivamo na celotni svet. Tako nakup banane vpliva na pridelovalca na plantaži in njegove življenjske pogoje, lastnika te plantaže, vse vpletene v prevoz banan do nas in trgovce, ki nam jih nato ponudijo. Na okolje vpliva količina škodljivih snovi uporabljenih pri samem gojenju, izpusti toplogrednih plinov kot posledica transporta in hlajenja ter končen odpadek, ki ga odvržemo.

‘Doseganje trajnostnega vzorca potrošnje in proizvodnje je skupni izziv, ki vključuje vse akterje družbe. Zato smo se v Focusu skupaj s Humanitasom, Afriškim centrom in Ekvilibom odločili, da bomo začeli izdajati polletno glasilo, ki bo potrošnike informiralo o različnih vplivih potrošniških odločitev,’ je povedala Živa Gobbo, vodja programa podnebje in razvoj pri Focusu.

‘Cilj izdelave glasila Etični potrošnik je ozaveščanje o pomenu trajnostne potrošnje za zmanjševanje negativnih vplivov, ki jih ima današnji način življenja in potrošništva na podnebje in družbo. Ljudem želimo ponuditi informacije, ki bi jim lahko pomagale narediti najbolj trajnostno odločitev pri nakupu,’ je izid glasila pospremila predsednica Focusa, Lidija Živčič.

Glasilo Etični potrošnik bo izhajalo v okviru projekta ‘Tudi jaz’, v katerem sodelujejo Focus društvo za sonaraven razvoj, Humanitas društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti, Zavod Ekvilib ter Društvo Afriški center.