Društvo Focus je včeraj z okroglo mizo v Velenju nadaljevalo s projektom ‘Mobilizacija za javni potniški promet’, ki je namenjen vzpostavitvi platforme in dialoga med ponudniki prevozov, občinami, civilno družbo in odločevalci na državnem nivoju ter regionalni ravni. Skozi okrogle mize, ki bodo potekale v 10 mestnih občinah po Sloveniji, projekt poskuša izpostaviti največje probleme in najti najboljše rešitve za javni promet v različnih delih Slovenije. O problematiki javnega prevoza v Sloveniji ni veliko govora, zato je cilj društva Focus tudi, da se skozi projekt izpostavi to tematiko predvsem na lokalni ravni ter se v dialogu s celotno mrežo akterjev vzpostavi prostor za razpravo o lokalnih priložnostih in izzivih rabe javnega prevoza.

Na drugi okrogli mizi danes v Velenju so predstavniki šaleških občin (Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj), prevoznikov (Izletnik Celje, Koratur, APS), Ministrstva za promet, Slovenskih železnic in civilne družbe izpostavili glavne probleme javnega potniškega prometa v Šaleški dolini. Poudarili so nujnost boljšega sodelovanja vseh akterjev ter kot največje izzive za v prihodnje izpostavili predvsem usklajevanje voznih redov in povečanje pogostosti prevozov in števila postaj ter nižje cene vozovnic, opozorili pa so tudi na nujnost povečanja števila potnikov na vozilo.

»Že od 60. let prejšnjega stoletja je bilo imeti avtomobil, ki je po možnosti še boljši kot sosedov, družinski projekt,« je odnos Slovencev do avtomobila slikovito opisal Bojan Žlender, v. d. generalnega direktorja Direktorata za promet na Ministrstvu za promet, ter dodal, da moramo zato javnemu potniškemu prometu dati prednost pred avtomobili, če želimo spremeniti miselnost ljudi. Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti MO Velenje, je izpostavil predvsem pomen ‘Lokalca’ (brezplačnega mestega avtobusa) za Velenje. »V zadnjih letih, ko je bil ‘Lokalc’ uveden, se je namreč število potnikov kar šestkratno povečalo,« je poudaril.

»Javni potniški promet nikjer na svetu ne preživi brez podpore države in lokalne skupnosti, še posebej pa v Sloveniji, kjer je prebivalstvo zelo razpršeno,« je povedal Boštjan Čokl, Izletnik Celje. »Za korenite spremembe so potrebni tudi ozaveščanje in informiranje prebivalstva, izboljšanje regionalnih povezav z javnim prevozom in več sodelovanja med akterji, ki lahko vplivajo na izboljšanje javnega prevoza,« se je strinjala Katarina Otrin, vodja projektov programa Mobilnost v društvu Focus. »Poleg tega pa so nujni vzporedni ukrepi, ki bodo javni prevoz in nemotorizirane oblike prometa postavili pred avtomobil. Za zgled lahko izpostavimo podjetje Gorenje in Premogovnik Velenje, ki ima za svoje delavce organiziran prevoz na delo z javnim prometom,« je dodala.

Cestni promet narašča, z njim pa tudi odvisnost od fosilnih goriv, število nesreč, zastojev, degradacija okolja ter emisije toplogrednih in drugih zdravju škodljivih plinov. V Šaleški dolini večkrat opozarjajo na prekoračene vrednosti onesnaženja, ki bi jih lahko omilili s povečano rabo sredstev javnega prevoza. »Občina je z uvedbo brezplačnega avtobusa in podaljšanjem linij v primestno območje na področju urejanja mobilnosti naredila pomemben korak. Prebivalci Šaleške doline počasi sprejemajo ‘Lokalca’, a jekleni konjički tudi v tem delu Slovenije še vedno igrajo pomembno vlogo pri opravljanju vsakodnevnih poti,« meni Otrinova.

 »V društvu Focus smo zelo zadovoljni, da je tudi na območju Šaleške doline prišlo do vzpostavitve dialoga za učinkovitejši javni prevoz, vendar hkrati poudarjamo, da je to le prvi korak v smeri kakovostnega javnega prevoza potnikov«, je še izpostavila Otrinova. »Prometna politika mora bistveno več pozornosti in sredstev usmeriti v izboljšanje javnega prevoza. Da se to obrestuje tako na gospodarskem, socialnem in okoljskem področju, imamo veliko dokazov v državah, kjer javni prevoz deluje učinkovito,« je še dodala.

Sporočilo za javnost je v PDF obliki dostopno tukaj.

***
KONTAKT: Urška Žmauc, [email protected], GSM: 040 644 577
VEČ INFORMACIJ: Katarina Otrin, [email protected], Tel.: 059 071 327

Opombe
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želijo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.