Podnebne spremembe so realna grožnja, s katero se je treba takoj in učinkovito spopasti. Neukrepanje lahko povzroči katastrofalne posledice, ki bodo življenje na planetu naredile nevzdržne. Naša najboljša možnost, da rešimo podnebno krizo, je prihajajoča podnebna konferenca decembra letos v Kopenhagnu. Za učinkovito spopadanje s podnebno krizo potrebujemo pravičen dogovor, ki bo preprečil najhujše posledice podnebnih sprememb, pri čemer pa pravica držav do trajnostnega razvoja ne sme biti okrnjena.

Ambiciozen globalni dogovor morajo podpreti vse države. Tudi Slovenija mora v procesu sprejemanja globalnega podnebnega dogovora odigrati pozitivno vlogo. Ker v tem trenutku tega ne počne, je skupina nevladnih organizacij začela kampanjo Ukrepaj zdaj!

"S peticijo, ki jo bomo promovirali vse do decembra letos, pozivamo posameznike in organizacije, da se pridružijo skupni zahtevi namenjeni predsedniku vlade, Borutu Pahorju, da se podnebne konferenci v Kopenhagnu osebno udeleži, da se aktivno vključi v reševanje globalnega problema in prevzame odgovornost za sprejete odločitve," je povedala Nina Štros, vodja politik EU pri Greenpeace v Sloveniji. "Od predsednika vlade nadalje pričakujemo, da se bo zavzel za ambiciozen in pravičen mednarodni podnebni dogovor, ki bo v skladu z znanstvenimi priporočili," je še dodala.

"Ambiciozen dogovor predstavlja omejitev dviga globalne temperature čim nižje pod 2 °C, kar bi preprečilo vsaj najhujše posledice podnebnih sprememb. Pravičen dogovor mora zagotoviti, da bodo državam v razvoju na voljo potrebna finančna sredstva za zmanjšanje emisij, čistejši razvoj in prilagajanje na podnebne spremembe," je zahteve organizacij, ki so kampanjo Ukrepaj zdaj! sprožile, obrazložila predsednica Focus društva za sonaraven razvoj, Lidija Živčič.

"Od predsednika vlade tudi pričakujemo, da bo, kot izkaz resnične zaveze za boj proti podnebnim spremembam, zagotovil takojšnji začetek prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo," je opozorila Vida Ogorelec Wagner, direktorica Umanotere, slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Organizacije podpornice izpostavljajo, da se bodo svetovni voditelji decembra letos v Kopenhagnu odločili o naši skupni usodi. Zato sodelujoče organizacije zahtevajo "ambiciozen in pravičen podnebni dogovor, ki bo omogočil trajnostni razvoj, nova delovna mesta, blaginjo ter zdravje in stabilnost." "Slab dogovor oziroma nikakršen dogovor nam lahko zagotovi le prihodnost z vse hujšimi posledicami podnebnih sprememb in veliko negotovost," svarijo podporniki kampanje Ukpraj zdaj!

Uradna spletna stran kampanje Ukrepaj zdaj!, www.ukrepajzdaj.org, je namenjena mobilizaciji civilne družbe in posameznikom za podporo ambicioznim in pravičnim ciljem v zgodovinskem podnebnem dogovoru v Kopenhagnu decembra letos. Cilj kampanje Ukrepaj zdaj! je izbrati čim več podpisov peticije, naslovljene na predsednika vlade, in s tem dati jasen signal, kaj je za številne posameznike in civilno družbene organizacije aktualen problem in kakšne so rešitve.

Kljub temu, da se je kampanja uradno začela šele včeraj, s premiero filma The age of Stupid in promocijskega klipa kampanje Ukrepaj zdaj! v Kinodvoru, je kampanjo podprlo že kar nekaj nevladnih organizacij (Umanotera, Focus, Greenpeace v Sloveniji, Brez Izgovora, Cipra Slovenija, Sloga, Slovenski E forum) in posameznikov.

VEČ INFORMACIJ: Anela Bešo, [email protected], 031 204 595
KONTAKTI: Vida Ogorelec Wagner, [email protected], 01 439 7100
Lidija Živčič, [email protected], 041 291 091
Nina Štros, [email protected], 040 871 530

Sporočilo za javnost v PDF obliki