Medresorska delovna skupina Vlade RS za prestrukturiranje premogovnih regij predlaga, da z rabo premoga v TEŠ končamo najkasneje v letu 2033. Gre za enega izmed treh scenarijev, ki jih predlaga osnutek nacionalne strategije opuščanja premoga (2033, 2038 in 2042). V Focusu menimo, da bi zaradi zavez iz Pariškega sporazuma v Sloveniji premog sicer morali opustiti do leta 2030, kot bo to naredilo tudi 14 drugih držav članic EU, ki ga še uporabljajo. Izmed treh predlaganih pa predstavlja letnica 2033 edino razumno odločitev. Oba druga scenarija bi Slovenijo oddaljila od podnebnih zavez, hkrati pa zaradi tržnih razmer za Šaleško regijo in davkoplačevalce pomenita preveliko tveganje. 

Dr. Tomislav Tkalec iz Focusa, društva za sonaraven razvoj:Izkušnje po vsej Evropi kažejo, da trg hitro nadomešča premog z rešitvami obnovljivih virov energije, ne glede na to ali so države to načrtovale ali ne. Če odločevalci zanikajo realnost, bodo skupnosti, delavci in davkoplačevalci plačali visoko ceno. Zato menimo, da je s prestrukturiranjem in transformacijo Šaleške regije potrebno pričeti nemudoma in rabo premoga končati najkasneje do leta 2033, saj lahko le tako sledimo pravični tranziciji in omogočimo pravočasno ukrepanje, načrtovan prehod in prestrukturiranje regije.

 

Zaradi rasti cene emisijskih kuponov in visokih fiksnih stroškov obratovanja je realno predčasno zaprtje TEŠ-a

Argument čim prejšnjemu izstopu iz premoga je tudi hitra rast cen emisijskih kuponov. Projekcije cen emisijskih kuponov namreč kažejo, da TEŠ zaradi finančnih bremen ne bo mogel delovati niti do 2030 in zelo realna je možnost, da bo potrebno tako termoelektrarno kot rudnik zapreti predčasno. Zaradi visokih fiksnih stroškov obratovanja termoelektrarne in vse višjih cen emisijskih kuponov lahko odločitev za eno od kasnejših letnic opuščanja premoga v SAŠA regiji povzroči nenadno in nenačrtovano zaprtje TEŠ, brez da bi bila regija na to pripravljena.

Cilj strategije vzpostaviti pogoje za kakovostno življenje v premogovnih regijah

Ključno je, da za kakovostno življenje v premogovnih regijah država vzpostavi pogoje, ki omogočajo pravičen in vključujoč prehod na ogljično nevtralnost, veliko vlogo pri tem naj imajo tudi akterji v regiji.

Pri izbiri končnega scenarija bo šlo za politično odločitev, ki jo bo sprejela Vlada RS. Vendar pa tudi ta ne bo nujno dokončen, saj se lahko zgodi, da bo zaradi finančnih razlogov TEŠ treba zapreti prej. Odločitev za kasnejše letnice pa bi v primeru nepričakovanega in nenadzorovanega predčasnega zaprtja TEŠ vodila v dodatne nove probleme, ki bodo rezultat odlašanja priprav na izstop ter nepripravljenosti akterjev na prestrukturiranje in tranzicijo.


Kontakt:

Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 059 071 325

Opombe: