Razmišljate o vpeljavi razpršenega hotela? Morda o vzpostavitvi skupnostnih vrtičkov, doživljajskega igrišča ali pa stanovanjske zadruge? Imate druge ideje za skupnostne projekte, ali bi radi slišali, kakšne ideje imajo drugi v vašem okolju in kako je nekaterim že uspelo?

S prepričanjem, da imamo v Sloveniji dovolj življenjskih virov, da z njihovim trajnostnim upravljanjem zagotovimo blaginjo za vse in to omogočimo tudi prihodnjim rodovom, vas

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj
in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij 
vabimo na

konferenco

 Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

≈ Od besed k dejanjem ≈

torek, 7. november, od 9. do 14. ure, Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

Na konferenco vabimo predstavnike občin, zadrug, podjetij, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, politične odločevalce in pripravljavce predpisov na lokalni in državni ravni ter ostale zainteresirane za skupnostne projekte.

Iz prve roke bomo spoznali navdihujoče prakse iz tujine:
Skupnostne prakse mesta Gent in Razpršeni hotel Borgo Soandri

Slišali bomo, kako od besed k dejanjem prehajajo domači primeri skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Dogodek bo priložnost za širjenje mreže in gradnjo partnerstev za izvajanje skupnostnih projektov na lokalni ravni.

Podroben program dogodka je na voljo na na tej spletni povezavi.

Obvezne prijave sprejemamo do zapolnitve mest na prijavnici.

Skupnostni projekti na transparenten in vključujoč način ustvarjajo trajne koristi za lokalno in širšo skupnost.

 


 Sofinancirano s strani EU in MZZ. Vsebina je v izključni odgovornosti izvajalcev projekta in nikakor ne odraža stališč EU ali MZZ.