City Hotel, Dalmatinova 15, Ljubljana, četrtek 8. december 2016, med 9. in 13. uro

Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati motorni promet, s tem pa tudi onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije. Trajnostni mobilnosti bi lahko rekli tudi ’učinkovitejša’ mobilnost.

Pomembni premiki se trenutno dogajajo tako na občinski kot državni ravni, predvsem z izvajanjem celostnih prometnih strategij. Eden največjih izzivov za občine bo premik od gradnje cest in krožišč k načrtovanju trajnostne prometne infrastrukture, ki bo pešačenju in kolesarjenju dodelila pomembnejšo vlogo. Na državni ravni je trajnostna mobilnost vse bolj prepoznana kot eden ključnih stebrov za doseganje podnebnih ciljev in zmanjševanje onesnaženosti zraka. Korak naprej predstavlja uvajanje enotne vozovnice.

Čeprav se lahko o viziji in ciljih na poti k trajnostni mobilnosti hitro strinjamo, pa je pomanjkanje vsakdanjih praktičnih izkušenj s konkretnimi ukrepi lahko resna ovira za njihovo širšo rabo. Nekaj ukrepov je zajetih v zborniku dobrih praks Trajnostna mobilnost v praksi, nekatere primere iz zbornika pa bodo na konferenci predstavili izvajalci sami. Odgovore na sistemske izzive bomo iskali skupaj s predstavniki pristojnih ministrstev.

8:30 Registracija udeležencev

9:00 dr. Matej Ogrin, CIPRA Slovenija: projekt Trajnostna mobilnost v praksi

9:15 mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor: Trajnostna mobilnost v okoljskih in podnebnih ciljih

9: 30 Predstavitev primerov dobrih praks in omizje (moderatorka Iva Gruden):

mag. Bojan Žlender, Ministrstvo za infrastrukturo: Postopek integracije šolskih prevozov v JPP;

mag. Dušan Hočevar, direktor občinske uprave občine Grosuplje: Primer združevanja šolskih prevozov in LPP;

Marko Zevnik, Zavod Sopotniki, direktor: Storitev prevoza na klic za starejše in mladi prostovoljci na Krasu;

Klemen Langus, občina Bohinj: Trajnostna mobilnost in turizem;

Miro Kristan, Posoški razvojni center: Trajnostna mobilnost v Posočju, Tolmin – Alpsko mesto leta;

pogovor in razprava s predstavniki primerov dobrih praks

11:30 Odmor

12:00 Kratek film – ogled primerov dobrih praks v Bolzanu in plenarna razprava: Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora: Priporočila za odločevalce: kaj lahko storijo občine in ministrstva?

12:45 Zaključek

 

Vaše predloge za razpravo, vprašanja in pobude ter priporočila za odločevalce zbiramo tukaj do srede 24:00. Na razpravo pa se boste lahko prijavili tudi v prvem delu dogodka.
Pozivamo vas, da se dogodka udeležite z javnim prevozom, če ste od daleč, peš ali s kolesom, če ste od blizu. Hvala.

Udeležba je brezplačna, potrebna je predhodna prijava.

 

Veselimo se srečanja z vami!

Živa Kavka Gobbo, predsednica Focusa, društva za sonaraven razvoj

Marko Peterlin, direktor Inštituta za politike prostora

dr. Matej Ogrin, predsednik Cipre Slovenija, društva za varovanje Alp

LOGO MOP

Projekt »Trajnostna mobilnost v praksi«, ki ga izvajajo Cipra Slovenija, Focus – društvo za sonaraven razvoj in Inštitut za politike prostora – IPoP, iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor.