Odgovor Ministrstva za okolje in prostor RS na uraden poziv Focus društva poslanega dne 10.3.2010.

pismo_min_1.JPG

pismo_min_2_1.JPG

Odgovor Focus društva na reakcijo Ministrstva za okolje in prostro RS