Večkratna okoljska, gospodarska in družbena kriza našega stalno spreminjajočega se sveta preizkuša zmogljivost naše družbe, da bi zagotovili demokratično sodelovanje, zgradili politično zaupanje in ustvarili družbeno soglasje. A težave se niso pojavile čez noč: v zadnjih dvajsetih letih smo bili priča vse večji javni podpori populističnih akterjev, kar je povzročilo demokratično recesijo. Zato moramo spodbujati demokracijo, ki bi zagotovila, da se vsi državljani počutijo zastopane in se lahko učinkovito odločajo o svoji skupni prihodnosti. Raziskovalni EU projekt INCITE-DEM, v katerem sodeluje tudi slovenska okoljska organizacija Focus, je namenjen prav krepitvi vključevanja državljanov in državljanske angažiranosti.

Odprt dialog med državljani z različnimi interesi in potrebami ter odločevalci in sodelovanje državljanov so ključnega pomena za podporo procesov predstavniške demokracije in izboljšanje kakovosti političnih odločitev.

Raziskovalni EU projekt INCITE-DEM, v katerem sodeluje tudi Focus, je namenjen prav krepitvi vključevanja državljanov in državljanske angažiranosti, hkrati pa širi demokratične inovacije in mehanizme dinamičnih povratnih informacij med državljani in odločevalci v Evropi.

“Preplet različnih izzivov, s katerimi se sooča naša družba, vodi med drugim tudi v različne oblike zmanjšanja demokracije. Da bi lahko učinkovito naslovili te izzive, tako okoljske, kot družbene, moramo raziskati demokratične inovacije, ki bodo izboljšale zaupanje ljudi v procese odločanja in demokratično udejstvovanje. Prav to delamo v projektu INCITE-DEM in upamo, da bodo rezultati projekta čim bolj uporabni v praksi,” namen projekta oriše dr. Lidija Živčič iz Focusa, ki vodi izvajanje projekta v Sloveniji.

Del študije primerov demokratičnega vključevanja o Evropi tudi slovenska iniciativa Glas ljudstva

Raziskava, ki nastaja v okviru projekta INCITE-DEM, se osredotoča na preučevanje demokratičnih inovacij in na to, kako lahko potencial udeležbe državljank in državljanov zgradi boljše oblike demokracije. S tem namenom je bil najprej izdelan sistematičen zgodovinski pregled sodelovanja v demokratičnem življenju po 2. svetovni vojni, ki bo objavljen jeseni. V naslednjem koraku bomo poskušali razumeti ključne pogoje za vključujočo politiko participacije in državljanskega udejstvovanja v demokratičnem življenju. Študija 15 primerov sodelovanja in angažiranosti v Evropi bo vključevala tudi slovensko iniciativo Glas ljudstva, ki združuje več kot 100 civilnodružbenih organizacij ter več tisoč posameznikov z namenom spodbujanja k aktivni in informirani udeležbi na volitvah in v drugih demokratičnih procesih.

Laboratoriji demokracije – prostor za spodbujanje državljanske angažiranosti

Projekt INCITE-DEM na podlagi raziskav preizkuša vključujoče oblikovalske procese za demokratične inovacije tudi v praksi, in sicer z vzpostavitvijo tako imenovanih laboratorijev za demokracijo. Ti služijo kot dinamična prizorišča, kjer se združujejo državljani, oblikovalci politik, birokrati, raziskovalci, strokovnjaki in drugi zainteresirani, da bi soustvarjali rešitve, ki krepijo naše demokratične sisteme. S tovrstnimi demokratičnimi inovacijami si prizadevamo opolnomočiti državljane pri vplivanju na javne politike in obravnavanju družbenih izzivov, dvigniti kakovost demokracij in hkrati spodbujati državljansko udeležbo.

Trije laboratoriji demokracije so bili že izvedeni na Portugalskem, Norveškem in v Italiji, dva sta načrtovana v Španiji in Nemčiji, v Sloveniji pa se bo v organizaciji Focusa odvil v novembru. Izkušnje in raziskave se bodo prenesle v posebne politične smernice in strateške politične načrte za trajnostno, vključujočo in inovativno demokracijo v spreminjajočem se svetu.

Ob koncu projekta, spomladi 2026, bo INCITE-DEM svoje rezultate predstavil različnim relevantnim deležnikom in jim pomagal pri prenosu rezultatov v svoje prakse in delo.

INCITE-DEM izvaja 10 partnerjev iz 9 različnih držav. Konzorcij vodi FCiências.ID z Univerze v Lizboni, drugi partnerji pa so: Univerza v Münstru (Nemčija), norveška Univerza za znanost in tehnologijo, Univerza v Groningenu (Nizozemska), Univerza v Helsinkih (Finska), Univerza v Talinu (Estonija), Instituto de Ciências Sociais – Univerza v Lizboni (Portugalska), Eco-Union Združenje (Španija), Focus, društvo za trajnostni razvoj (Slovenija) in Kyoto Club (Italija).

Več informacij:

Spletna stran projekta (v angleščini): https://incite-dem.eu/
O laboratorijh demokracije (v angleščini): https://incite-dem.eu/dlabs/

Projekt INCITE-DEM financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske komisije.