Letno srečanje banke EBRD letos poteka 14. in 15. maja v Zagrebu. S tem srečanjem želi banka med drugim omogočiti stik med civilno družbo in predstavniki banke, zato se bo srečanja udeležilo tudi Focus društvo za sonaraven razvoj. „EBRD se bo do julija letos odločila o odobritvi ali zavrnitvi prošnje glede posojila za projekt TEŠ6. Ker bi bila odobritev tega posojila v nasprotju z načelnimi usmeritvami banke za zmanjševanje vplivov na podnebje, se želimo s predstavniki banke pogovoriti o potencialnih negativnih vplivih projekta TEŠ6,” je prisotnost Focus društva na srečanju EBRD pojasnil Christian Brandt, vodja programa Energija v Focus društvu.

Odločitev EBRD o morebitnem posojilu Termoelektrarni Šoštanj za investicijo v šesti blok v vrednosti 150 milijonov evrov je izjemnega pomena za energetsko usmeritev Slovenije, saj bo imela pozitivno rešena prošnja za posojilo negativen vpliv na podnebje in možnosti trajnostnega razvoja Slovenije. „V času, ko Slovenija posodablja svoj Nacionalni energetski program, in se obenem sooča z vse ostrejšimi podnebno-energetskimi zavezami, je financiranje projekta TEŠ6 nerazumna poteza. Projekt ima zaskrbljujoče negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, zelo vprašljiva pa je tudi finančna slika projekta,” izpostavlja Lidija Živčič, predsednica Focus društva. „Projekt spremlja pomanjkanje javne razprave in visoka netransparentnost pri odločanju,” še dodaja Živčičeva.

Posojilo EBRD Termoelektrarni Šoštanj bi, skupaj z nadaljnjimi pričakovanimi posojili partnerskih bank EBRD v višini 200 milijonov evrov, podprlo realizacijo projekta, ki bo še naslednjih 40 let sežigal najmanj učinkovito in najbolj onesnažujoče fosilno gorivo – lignit. Razen tega bi posojilo priklenilo slovenski energetski sektor na fosilno prihodnost, kar utegne onemogočiti razvoj sektorjev učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. V slednjih sektorjih obstaja po ocenah strokovnjakov velik razvojni in izvozni potencial ter možnost odpiranja številnih delovnih mest.
 
Eden od strateških ciljev EBRD je spodbujanje energetske učinkovitosti in prehod v nizko-ogljično gospodarstvo. “Čeprav se EBRD profilira kot institucija, ki skrbi za varnost podnebja, še vedno omogoča obsežne investicije v izrabo fosilnih virov energije. Banko želimo opozoriti, da je skrajnji čas, da svoje načelne usmeritve prenese tudi v svoje investicijske prakse in namesto podpore fosilnim virov nudi podporo energetski učinkovitosti in obnovljivim virom energije,” je do ravnanj EBRD kritičen Brandt.

***

Kontakt: Anela Bešo, [email protected] 031 204 595 
Dodatne informacije: Christian Brandt, [email protected] (v angleščini) in Lidija Živčič, [email protected],  041 291 091 

Sporočilo za javnost v pdf. obliki najdete tukaj: /PR_EBRD Zagreb_20100511.pdf PR_EBRD Zagreb_20100511.pdf  130.95 KB  12.05.2010 09:19