Focus bo kot sodeloval na festivalu, s stojnico na Stritarjevi ulici. Vino je tudi hrana in vinski festival kot tak je odlična priložnost za promocijo foto natečaja VIZIHRANIJA. Kot rečeno, pogled na hrano je lahko različen in vsak ga lahko s fotografijo izrazi na svoj način.

Člani in prostovoljci Focusa bodo na stojnici ozaveščali mimoidoče o Evropskem letu za razvoj, načelih pravične trgovine, oskrbni verigi posameznih izdelkov na policah trgovcev, pomembnosti lokalne oskrbe in ekološke pridelave hrane. Zanimalo nas bo tudi, kakšna so razmerja v oskrbni verigi pri trgovanju z vini. Izvedeli boste tudi, kakšen je etični potrošnik in preko vprašalnika ugotovili, ali ste tudi sami na dobri poti, da to postanete.

EYD_motto_SL.png Evropsko_leto_2015.png Urad_vlade_RS_za_komuniciranje__300_dpi_1.jpg

Dokument je nastal s podporo Evropske unije. Njegova vsebina je v domeni društva Focus in v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije. Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru nacionalnega programa Evropskega leta za razvoj 2015.