Organizator dogodka: Sloga, Concord, Evropska komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve
Datum dogodka: 9. in 10. junij 2008 
Kraj dogodka: Ljubljana, Cankarjev dom
Rok za prijavo: prijaviti se je potrebno čemprej, saj je število mest omejeno. Več informacij na naslovu Sloge: [email protected] / Povšetova 37, Ljubljana ali po telefonu: 01 542 14 42
 
Cilj konference je pripraviti osnutek slovenske strategije izobraževanja za razvoj. Na konferenci bomo izmenjali izkušnje različnih evropskih držav in držav v razvoju na področju izobraževanja za razvoj in medkulturnega dialoga, ki jih bomo vključili v »Evropsko soglasje o izobraževanju za razvoj«. S konferenco želimo med drugim tudi okrepiti partnerstvo med nevladnimi organizacijami in drugimi zgoraj naštetimi deležniki na tem področju.

Leto 2008 je evropsko leto medkulturnega dialoga in leto uresničevanja Evropskega soglasja o izobraževanju za razvoj. V tem kontekstu bomo na konferenci obravnavali medkulturni dialog kot nov koncept izobraževanja za razvoj. Tudi slovenski državljani se zavedamo, da za izkoreninjenje revščine in doseganje razvoja, kot ga opredeljuje evropska razvojna politika, niso dovolj samo programi razvojnega sodelovanja, ampak je pomemben dejavnik pri doseganju zastavljenih ciljev tudi sprememba mišljenja in dejanj v t.i. razvitih državah. Prav izobraževanje za razvoj  je tisti segment razvojne politike, ki soustvarja pogoje za njeno učinkovitost in prek ozaveščanja javnosti tudi zagotavlja podporo evropskim in nacionalnim programom razvojnega sodelovanja.

Več informacij na:

V okviru dogodka NOMADSKA ŠOLA, ki se bo odvijal v ponedeljek 9. junija na Cankarjevi ploščadi med 9.00 – 14.00, bomo izvedli tudi našo tretjo akcijo Big Ask (Velika zahteva).  Pogledali si boste lahko podnebno razstavo, izračunali svoj ekološki odtis, podpisali kartico za podporo boju proti podnebnim spremembam, se naučili enega izmed afriških jezikov, zaigrali ristance (ali ste vedeli da obstaja več vrst?), morda tudi owari. Pridružite se nam! Več >>>