Pot do 1,5 °C: Podnebno in energetsko načrtovanje v srednji in vzhodni Evropi

Sreda, 28. februar 2024, od 9:30 do 16:30

Muzej sodobne umetnosti Metelkova (Maistrova 3, Ljubljana) in Zoom

 

Nacionalni energetski in podnebni načrti (NEPN) bodo bistveno zaznamovali smer razvoja držav EU in so pomembna priložnost za izboljšanje podnebnih in energetskih ukrepov do leta 2030. Pravičnega zelenega prehoda in podnebne nevtralnosti ni mogoče doseči brez temeljitega načrtovanja in celostnega vključevanja javnosti. NEPN-i pri tem predstavljajo osrednje strateško orodje, saj določajo ključne reforme na nacionalni ravni za doseganje podnebnih in energetskih ciljev ter za mobilizacijo ključnih naložb. 

Trenutni osnutki načrtov imajo še vedno pomembne pomanjkljivosti. Več držav ne izpolnjuje niti minimalnih podnebnih in energetskih zahtev EU do leta 2030, poleg tega tudi splošne ambicije EU niso skladne z zavezami iz Pariškega sporazuma in ne zagotavljajo ustrezne zaščite prebivalcev pred uničujočimi vplivi podnebne krize. Zaskrbljujoče je tudi pomanjkanje celostnega in transparentnega vključevanja javnosti v postopku prenove NEPN-ov.

A še je čas za pozitivne spremembe. Države članice morajo končne verzije prenovljenih NEPN-ov Evropski komisiji posredovati do konca junija 2024, kar prinaša možnosti za krepitev ciljev, izboljšanje ukrepov ter bolj transparentno vključevanje javnosti. 

S tem namenom v okoljski organizaciji Focus s partnerji projekta TogetherFor1.5 (Climate Action Network Europe, DOOR, CDE, MTVSZ in ZaZemiata) organiziramo mednarodno konferenco Pot do 1,5 °C: Podnebno in energetsko načrtovanje v srednji in vzhodni Evropi, na kateri bomo obravnavali ključne teme, povezane s podnebnim in energetskim načrtovanjem ter ambicioznejšim ukrepanjem v srednje in vzhodnoevropski regiji (CEE)

 

V prvem sklopu konference bomo osvetlili ključne izzive in potrebe pri prenovi NEPN-ov. Sledila bo predstavitev trenutnega stanja, priporočil in dobrih praks celostnega in transparentnega vključevanja javnosti, zadnji sklop pa bo namenjen predstavitvam dobrih praks ukrepov iz prenovljenih NEPN-ov ter navdihujočih podnebnih in energetskih ukrepov, ki lahko služijo kot dober zgled. Konferenco bomo sklenili z okroglo mizo, na kateri bodo predstavniki nevladnih organizacij in ministrstev razpravljali o potrebi po krepitvi podnebnega ukrepanja in družbenih ter finančnih koristih, ki jih prinašajo dobro oblikovani ambiciozni ukrepi.

Dogodek je namenjen odločevalcem, ki delujejo na področju podnebnega in energetskega upravljanja, nevladnim in strokovnim organizacijam ter zainteresirani javnosti.

 

Konferenca bo potekala v hibridni obliki s simultanim tolmačenjem (SLO, ANG). Število mest za spremljanje v živo je omejeno. Udeležba na konferenci je brezplačna. V okviru konference bo za udeležence zagotovljeno tudi kosilo (vegansko ali vegetarijansko).

Povezavo za spremljanje prek Zooma vam bomo posredovali naknadno po prijavi.

Prijava je obvezna – tudi za spremljanje prek Zooma!

 

 

Dodatne informacije: [email protected], 05 907 12 25

Posvet organiziramo v skladu z merili trajnostnega dogodka. Vabimo vas, da se nam v tem duhu tudi pridružite in na dogodek pridete: peš // s kolesom: najbližji postajališči sistema Bicikelj sta Ilirska ulica in Masarykova DDC  // z mestnim avtobusom: linije št. 2, 5, 9, 12, 25, 27, postaja za izstop je Friškovec (2, 12, 27),  Ilirska (5) ali Poliklinika (9)  // z vlakom ali medkrajevnim avtobusom – od glavne železniške in avtobusne postaje je do muzeja cca. 10 minut hoje // se z drugimi udeleženci dogodka dogovorite za sopotništvo.

 

Konferenca bo izvedena v okviru projekta Bringing EU Member States together to achieve the 1.5 objective of the Paris Agreement (LIFE21-GIC-BE-LIFE TogetherFor1.5). Konferenca ne odraža pogledov Evropske komisije.