Vprašanje družbene neenakosti je z gospodarsko-finančno krizo stopilo v ospredje tako v akademskih kot političnih in drugih javnih razpravah. Okoljska kriza in poskusi njenega blaženja pa so razkrili še druge dimenzije neenakosti, povezane s potrošnjo, energijo in nenazadnje družbeno močjo. Kako preseči neenakosti zelenega prehoda, bo osrednje vprašanje Mednarodne poletne šole politične ekologije, ki bo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE potekala od 21. do 25. avgusta 2023 na Fakulteti za družbene vede.

Posledice globalnega segrevanja oziroma okoljske krize nasploh vplivajo na vse nas, vendar imajo različne učinke na različne regije sveta, razrede, skupine ljudi in druga živa bitja. Praviloma so najbolj prizadeti tisti, ki so na eni strani najbolj ranljivi in na drugi strani najmanj odgovorni zanje. Neenakost in z njo povezane nezaželene družbene učinke pa lahko poglabljajo tudi politični ukrepi za zaščito okolja in podnebja.

Koncepta “podnebne pravičnosti” in “pravičnega prehoda” sta sicer vse bolj pogosto v rabi v dokumentih Evropske unije in nasploh v političnem diskurzu, toda kako od besed na papirju k praktičnim rešitvam in konkretnim učinkom? To bo fokus letošnje izvedbe Mednarodne poletne šole politične ekologije z naslovom ‘Preseganje neenakosti zelenega prehoda’, na kateri bo poudarjeno vprašanje, kako organizirati naše družbe in gospodarstvo tako, da se v procesu nujnega zelenega prehoda te neenakosti ne bodo povečevale oziroma kako jih lahko tekom zelenega prehoda presežemo.

12 predavanj, 4 okrogle mize in pet dni zelo aktualnih tematik

Na Mednarodni poletni šoli bo sodelovalo dvanajst vrhunskih svetovnih predavateljic in predavateljev, prijavljeni udeleženci pa prihajajo iz več kot 35 držav. Med govorci in govorkami velja izpostaviti Maxa Ajla, avtorja vplivne knjige “A People’s Green New Deal“, strokovnjakinjo z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetskega prehoda Rachel GuyetAristotela Timpasa, ki pretresa tehnologijo zelenega prehoda, raziskovalko odrasti Mine Islar in Stefana Bouzarovskega, ki je eden vodilnih strokovnjakov na področju energetske revščine.

“Tematike, ki jih bomo obravnavali na predavanjih in okroglih mizah so aktualne tudi za slovenski prostor, in so namenjene vsem, ki tako ali drugače delujejo na področju zelenega prehoda. Prvi dan bo namenjen analizi bojev proti neenakostim v okviru zelenega prehoda in alternativnim družbenim vizijam, drugi dan pomembnim akterjem v teh prizadevanjih (delavsko, okoljsko in feministično gibanje), tretji in četrti dan pa sta usmerjena problemsko: v sredo bo na sporedu področje energije, v četrtek pa stanovanjska problematika,” je napovedal Boštjan Remic iz okoljske organizacije Focus, ki je ena izmed organizatorjev mednarodne poletne šole politične ekologije.


Letošnja mednarodna poletna šola politične ekologije z naslovom “Preseganje neenakosti zelenega prehoda” bo druga izvedba poletne šole v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE za krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo v visokošolskem izobraževanju. Organizatorji: Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, Fakulteta za družbene vede, Eko-kolektiv, ČKZ in Inštitut za ekologijo. 

Udeležba na poletni šoli je brezplačna. Celoten program s predstavitvijo predavateljev in predavateljic je na voljo na spletni strani poletne šole.

Predavatelji in predavateljice bodo na voljo za intervjuje in izjave. Zaželeno je, da novinarji in novinarke vaše zanimanje napoveste vnaprej za lažje posredovanje in usklajevanje terminov na [email protected].


Kontakt za več informacij:

  • Darja Valenčič, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], +386 31 598 104

 

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije v dokumentu odgovarja samo avtor (ali avtorji) in ne odražajo nujno uradnega stališča Evropske unije.