Naša Marjeta Benčina je v radijskem prispevku Bojana Leskovca na 1. programu Radia Slovenija pojasnila, zakaj so biogoriva v prometu del problema in ne rešitve, podrobneje pa tudi o uporabi živalskih maščob v biogorivih.

“Evropa že 15 let prioritizira in spodbuja rabo biogoriv. Na začetku so bila to predvsem biogoriva 1. generacije, torej iz poljščin, iz rastlin za krmo in za hrano. Potem so kmalu ugotovili je ta hrana bolj pomembna za ljudi. Sicer se jih še vedno v veliki meri uporablja, ta biogoriva, ampak so, je nekako Evropska unija zamejila. Potem so začeli usmerjati v napredna biogoriva. To so predvsem iz nekih rastlinskih odpadkov, no. In pa tudi na odpadna kuhinjska olja, pa živalske maščobe. In zdaj smo tu z naraščajočim povpraševanjem po biogorivih iz živalskih maščob. Za delovanje evropskega prometnega sistema pa se povečuje tudi tveganje za vplive na podnebje in morebitne goljufije.”

Opozorila je tudi na netrajnost uporabe biogoriv v prometu.

“Mi ves čas že opozarjamo, ne samo Evropsko komisijo, tudi državo, da v bistvu raba biogoriv ni trajnostna, ker ne dosega tega, čemur so bila namenjena, torej zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Kajti v zakonodaji se prevečkrat gleda samo na en vidik. Torej to neko neposredno zmanjševanje emisij, ne gleda se pa teh posrednih emisij, ki nastajajo zaradi nekih premestitvenih učinkov, zaradi tega, ker morajo nekje posekati gozd, zaradi, torej za deforestacije uničevanja okolja, drugje zaradi posredne rabe zemljišč itd. Tako da v tej končni bilanci so biogoriva zelo slaba in večkrat tudi slabša od recimo dizelskega goriva.”

Več v prispevku na 1. radijskem programu TUKAJ.

Več o študiji o netrajnosti uporabe živalskih maščob v prometu, ki jo je za organizacijo Transport & Environment (T&E) opravilo svetovalno podjetje Cerulogy TUKAJ.