Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo poslalo predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu, katerega namen je s sistemskimi ukrepi zmanjšati emisije toplogrednih plinov in onesnaževanja zraka iz prometa ter poiskati inovativne rešitve na področju nizkoogljičnih in brez emisijskih tehnologij v prometnem sektorju. S tem ministrstvo sledi evropskemu zelenemu dogovoru in zakonodajnemu svežnju Pripravljeni na 55, ki zahtevata odločno ukrepanje držav članic pri zmanjšanju izpustov iz prometa, med drugim s prehodom na alternativne energente, zlasti elektriko. Okoljske organizacije opozarjajo, da so alternativni viri energije zgolj eden od aspektov razogljičenja prometa.

Katjuša Šavc, Focus:

“Trenutni osnutek sledi nekim minimalnim standardom, ki jih tudi Evropska unija nalaga, seveda so lahko države članice še vedno bolj ambiciozne. Dejansko da bi se, da bi prišlo do nekega razmaha električnih vozil mora biti to seveda na neprimerno višjem nivoju, to mora biti uporabniška izkušnja vožnje z električnim vozilom in temu primerna polnilna infrastruktura mora biti praktično podobna tisti, ki jo poznamo danes za konvencionalno vozilo. Nov zakon tudi postavlja določene pogoje upravljavcu polnilnih postaj. Pred tem je predvsem dobrodošla sprememba to, da bo možno v novem zakonu, ki seveda sledi direktivi, ki se pripravlja na ravni EU, da bi seveda sedaj možno na polnilnih postajah plačati s kreditnimi karticami ali pa nekim primerljivo lahkim načinom plačila, brez da si snamemo aplikacijo in da celotni proces traja dlje časa, se pravi to plačevanje bo veliko bolj enostavno. Omenila bi se to, da se, kar nas je najbolj skrbelo, je, da bi bil prevelik poudarek v tem zakonu na polnilnicah za zemeljski plin. Namreč zemeljski plin v prometu ne vodi do potrebnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, še vedno gre za fosilno gorivo, katerega bo potrebno začeti opuščati v sektorjih, kjer je trenutno visoko zastopan in zato zelo nesmiselno ga uvajati v cestni prometm tudi proizvajalci tovornjakov se bolj odmikajo od tega.”