V slovenskih gozdovih z odpiranjem novih predelov gozdov za gospodarsko rabo izgubljamo pomembna območja za varstvo najbolj ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. V zadnjih dvajsetih letih smo v Sloveniji samo na območjih Natura 2000 uredili več tisoč kilometrov gozdnih vlak. Potrebovali bi ustrezno mrežo dovolj velikih gozdnih rezervatov, ki bi omogočala dolgoročno ohranitev ogroženih vrst.

Naše sporočilo za javnost o tej problematiki je povzela tudi Anja Kralj za portal Čas za zemljo, kjer je Nina Tome izpostavila:

“Ob odpiranju novih predelov gozdov z gozdnimi vlakami bi vsako tovrstno dejanje nujno potrebovalo analizo groženj, ki jih s tem naredimo biodiverziteti in analizo, kako bomo to poslabšanje ohranitvenega stanja vrst v teh območjih nadomestili.”

Ena od možnosti, ki se jasno kaže, je učinkovita mreža gozdnih rezervatov. Slovenija bi morala nujno pristopiti k sistematičnemu snovanju mreže gozdnih rezervatov v državnih gozdovih, kjer bi te izgube lahko kompenzirali.

Ob mednarodnem dnevu gozdov, 21. marca pa je Anja Kralj v članku izpostavila pomen gozda, kateremu so ena največjih groženj podnebne spremembe.

“Podnebne spremembe predstavljajo velik izziv tudi za gozdove. Z vso večjo potrebo po lesnih proizvodih pa gozd ogroža tudi človek. V Sloveniji sicer imamo dolgo zgodovino sonaravnega upravljanja z gozdom in tako v stroki kot v javnosti je opaziti skrb za gozd, a je ta pogosto preglašena z argumentom razvoja in zasledovanjem ekonomske funkcije gozda. Ne glede na to pa so strokovnjaki soglasni – potrebujemo več območij, kjer z gozdom ne gospodarimo in so prepuščena naravi, saj so izjemnega pomena za podnebje in biotsko raznovrstnost” je poudarila Nina Tome.

 

Članek Širjenje prometnic v zavarovanih območjih?: TUKAJ

Članek Z novimi tehnologijami na pomoč svetovnim gozdovom. TUKAJ

Več o izgubi pomembnih območij v slovenskih gozdovih: https://focus.si/izgubljamo-pomembna-obmocja-za-ohranjanje-najbolj-ogrozenih-prebivalcev-gozda/

Več o posvetu Vloga gozdnih ekosistemov v luči podnebnih sprememb: https://focus.si/prihodnost-slovenskega-gozda-bo-gozd-zdravnik-ali-bolnik/