Prejšnji teden sta Svet EU in Evropski parlament sklenila dogovor o vsebini direktive skrbnem pregledu podjetjih glede trajnosti (CSDDD), ki bo za velika podjetja določila obveznosti glede dejanskih in morebitnih škodljivih vplivov na človekove pravice in okolje zvezi njihovimi lastnimi dejavnostmi, dejavnostmi njihovih podružnic in dejavnostmi, kijih izvajajo njihovi poslovni partnerji.

“Dogovor sicer ni idealen, je vseeno ključen korak naprej pri zagotavljanju odgovornosti podjetij za kršitve, ki jih povzročijo ali njim prispevajo,” je sporazum za časnik Dnevnik komentirala naša Elena.

Na žalost pa je dogovor iz obsega obveze skrbnega pregleda izključilo vplive podjetij na podnebne spremembe in pa večino aktivnosti finančnega sektorja, ki nudi finančno podporo projektom, ki rušijo cilje trajnostnega prehoda.

“To je velika izguba, saj kar 83% prebivalk_cev Slovenije podpira zakonske zaveze za podjetja na področju podnebnih sprememb, in kar 82%  jih meni, da morajo biti banke odgovorne tudi za dejanja podjetij, v katera vlagajo ali jim posojajo denar, je komentirala Elena.

Celoten članek si lahko preberete tudi v spletnem Dnevniku: https://www.dnevnik.si/1043040153/posel/novice/z-direktivo-podprt-skrbni-pregled-poslovanja-podjetij.