Države, ki donirajo razvojno pomoč, ter mednarodne finančne institucije (Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, Evropska investicijska banka in Evropska banka za obnovo in razvoj) imajo pomembno vlogo pri financiranju razvojnih programov in projektov v državah v razvoju. Z javnim denarjem naj bi podpirale razvoj ter se borile proti revščini, boleznim in okoljski škodi, obenem pa zagotavljale mir, izobrazbo in trajnostni razvoj v najrevnejših državah na svetu.

A žal ni vse tako lepo, kot se sliši. Razstava “Na zlomljenih krilih razvoja” razkriva primere, ko je javni denar za financiranje razvoja podprl projekte, ki so državam v razvoju še dodatno poslabšali ekonomsko, socialno in okoljsko situacijo. V številnih primerih koristi razvojnih projektov ne ostanejo v lokalni skupnosti. Medtem ko lokalni skupnosti ostajajo škoda, onesnaženje, izkoriščanje naravnih virov in danosti, dobiček ostaja v rokah npr. lastnikov slamnatih podjetij, ki se praviloma izmikajo plačilu davkov, ki bi jih države v razvoju še kako potrebovale. Tako iz revnih držav odteka ogromno premoženja, mnogo več kot znaša uradna razvojna pomoč.

Vabimo vas, da se nam v četrtek, 27. oktobra 2016, ob 12. uri pridružite v predavalnici 10 Fakultete za družbene vede na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani na mini simpoziju ob razstavi. Pod okriljem Centra za politično teorijo in Focusa, društva za sonaraven razvoj, bodo na min simpoziju s kratkimi diskusijskimi prispevki sodelovali (našteti po abecednem vrstnem redu):

Maruša Babnik (Ekvilib Inštitut),

doc. dr. Marko Lovec (Fakulteta za družbene vede),

prof. dr. Igor Lukšič (Fakulteta za družbene vede),

prof. dr. Andrej A. Lukšič (Fakulteta za družbene vede),

prof. dr. Žiga Vodovnik (Fakulteta za družbene vede),

dr. Lidija Živčič (Focus, društvo za sonaraven razvoj).
Razstava “Na zlomljenih krilih razvoja” bo na ogled med 24. oktobrom in 7. novembrom 2016 v avli Fakultete za družbene vede.

Vabilo v pdf obliki najdete tukaj.