»Vlada RS je dne 14. aprila 2011 sprejela sklep, da bo projekt TEŠ 6 podprla z državnim poroštvom le, če bo investitor v TEŠ 6 z novim investicijskim programom dokazal, da so izpolnjeni vsi pogoji za doseganje donosnosti projekta v skladu s sektorsko politiko za področje energetike oz. da dosega devetodstotno notranjo stopnjo donosa,« pojasnjuje Lidija Živčič, strokovna vodja društva Focus.

Kljub temu sklepu v javnosti krožijo informacije, da naj bi prva različica noveliranega investicijskega načrta izračune naredila na osnovi sedemodstotne diskontne stopnje. Novi investicijski program naj bi za TEŠ 6 predvidel tudi dodatno povišanje skupne cene investicije na 1,3 milijarde evrov ter višjo povprečno prodajno ceno elektrike. Minister za finance Franc Križanič pa kljub temu pritiska na ministra Gasparija, da posojilo odobri.

»Projekt TEŠ6 je okoljsko in družbeno sporen, kot kaže pa tudi ekonomsko neupravičen, na kar smo tudi v društvu Focus vedno znova opozarjali. Po trenutno dostopnih informacijah investicijski program ne spoštuje sklepa Vlade RS, zato smo danes na ministra Gasparija naslovili poziv, da naj Ministrstvo za gospodarstvo  spoštuje sklep Vlade RS in Ministrstvu za finance ne da zelene luči za državno poroštvo za posojilo EIB,« razlaga Živčičeva in dodaja: »Obenem smo ministra Gasparija pozvali, da od investitorjev zahteva, da postane novelirani investicijski program čimprej javno dostopen. Če naj bi se informirano odločali o državnem poroštvu za posojilo, ki bo namenjeno financiranju ekonomsko zelo tveganega projekta, mora biti investicijska dokumentacija na vpogled vsem.«

V Focusu opozarjajo, da so pritiski ministra Križaniča za zakon o poroštvu neprimerni, saj je Vlada z sklepom jasno opredelila, kakšno donosnost mora doseči projekt TEŠ 6, nosilci projekta pa do sedaj še niso uspeli dokazati, da bo zahtevano donosnost projekta mogoče doseči.

***
KONTAKT: Urška Žmauc, [email protected], tel.: 01 515 4080
VEČ INFORMACIJ: Lidija Živčič, [email protected], tel.: 0590 71 326

Opombe
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želijo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.

[2] Poziv je na voljo tukaj: Poziv

Sporočilo za javnost je v PDF obliki na voljo tukaj.