V petkovi izdaji časnika Finance je bilo mogoče prebrati, da bo brez nove nuklearke v Sloveniji tema. Poraba elektrike namreč hitro narašča in minister Andrej Vizjak predvideva, da bomo v desetih letih imeli primanjkljaj okoli 1000 MW inštalirane moči. Po ministrovem mnenju je nova nuklearka tisto, kar lahko reši problem. Na izjave ministra Vizjaka je ostro reagiralo nekaj okoljskih organizacij. Očitajo mu predvsem pomanjkanje razprave o programu trajnostne energije, ki je prav tako uvrščen v prioritetne razvojne projekte Slovenije. Po mnenju Vide Ogorelec Wagner iz Umanotere je najbolj sporno (in za ministra za gospodarstvo nedopustno) to, da nobene besede ne reče o "prvem" energetskem projektu – 3.9.5 Trajnostna energija in ekonomija vodika – iz vladne Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih. Ta projekt zajema uveljavljanje obnovljivih virov energije, aktivnosti usmerjene v učinkovito rabo energije, infrastrukturo za vodikovo ekonomijo in vozila nove generacije ter spodbujanje razvoja in prenosa tehnologij.

Podobno poudarja Lidija Živčič iz Fokusa, da se v energetskih razpravah v Sloveniji vedno govori o naraščajoči rabi elektrike, ni pa razprave o tem, kako to naraščajočo porabo elektrike oz. energije nasploh zmanjšati. Meni, da je v situaciji, kjer so podnebne spremembe in omejene zaloge fosilnih goriv resna grožnja, skrajno neodgovorno iskati rešitev za povečanje kapacitet za proizvodnjo elektrike, ne da bi si pred tem vsaj postavili vprašanje, kako zaustaviti rast porabe elektrike. Živimo v svetu, kjer moramo omejevati in zmanjševati izpuste toplogrednih plinov, zato si danes v sodobnih državah razprave o prihodnosti energetike brez tega vprašanja sploh ne moremo predstavljati!

Okoljske organizacije menijo, da bi moral minister Vizjak namesto svaril pred temo v središče energetske razprave v Sloveniji postaviti vprašanja o tem, kako lahko energijo uporabljamo bolj učinkovito. Slovenija za enoto proizvoda še vedno porabi 75 % energije več, kot je povprečje EU 15. Če bi naredili celovito oceno potencialov za učinkovito rabo energije v Sloveniji, bi morda ugotovili, da lahko rast porabe zaustavimo ali celo zmanjšamo (kar pomeni, da gradnja novih kapacitet za proizvodnjo elektrike morda sploh ne bi bila potrebna). Lahko si tudi postavimo vprašanje, koliko elektrike lahko privarčujemo, če denar, ki ga namenjamo za gradnjo novih kapacitet za proizvodnjo elektrike, vložimo v ukrepe za učinkovito rabo elektrike.

Ko izčrpamo možnosti za učinkovito rabo elektrike, se lahko začnemo pogovarjati o pridobivanju elektrike iz obnovljivih virov energije. Slovenija trenutno nima celovite študije potencialov obnovljivih virov (hidro, sonce, veter, geotermalna). Strokovnjaki ocenjujejo, da ima Slovenija zelo zanimiv potencial tudi za proizvodnjo elektrike iz sončne energije, za katero revija Economist 18.11.06 napoveduje, da bo čez deset let cenovno konkurenčna proizvodnji iz fosilnih goriv. To bi ministra za gospodarstvo moralo zanimati, saj v svetu investicije v te tehnologije beležijo pravo eksplozijo in so ocenjene kot ena največjih priložnosti za ustvarjanje novih delovnih mest in dohodka!

V Sloveniji nam manjka energetska strategija, ki bi bila nekoliko bolj napredna od miselnosti, ki je prevladovala zadnjih sto let, saj danes večja poraba energije ne pomeni večje rasti, varčevanje z energijo ne pomeni ustavitve gospodarstva, energetsko intenzivne dejavnosti niso nujno tudi najbolj donosne itn. Dokler Slovenija ne bo izkoristila vseh svojih potencialov za učinkovito rabo energije ter za rabo obnovljivih virov energije, so okoljske organizacije odločno proti gradnji novega bloka jedrske elektrarne. Menijo, da ne rešuje velikih izzivov, odpira pa številne probleme(1).

Sporočilo za javnost podpirajo:
Fokus društvo za sonaraven razvoj (focus.si)
Umanotera