Okoljski ministri so na srečanju 17. marca povedali, da želijo odložiti uvedbo že tako šibkih zahtev glede recikliranja baterij in preverjanja dolžne skrbnosti proizvajalcev baterij. Vlade želijo da proizvajalci baterij pridobijo le 35 % vsega litija v rabljenih baterijah šele z letom 2029, kar je kar tri leta pozneje, kot je predlagala Evropska komisija.

O predlogu so 10. marca že razpravljali evropski poslanci, ki so podprli nova pravila glede človekovih pravic in okolja na področju baterij. V skladu z osnutkom zakona bi morali biti proizvajalci baterij deležni pregledov svojih dobavnih verig za odkrivanje in odpravo morebitnih kršitev okoljskih ali človekovih pravic.

Katjuša Šavc iz okoljske organizacije Focus pravi: »Baterije, ki nadomeščajo kurjenje nafte, igrajo pomembno vlogo pri razogljičenju prometa, a je pomembno na kakšen način so proizvedene, ter kaj storimo z njimi po koncu njihove življenjske dobe. Ne smemo dopustit, da prihaja do zlorab delavskih in človekovih pravic vzdolž dobavnih verig materialov, potrebnih za njihovo izdelavo. Vsakršno odlašanje z zahtevami glede reciklaže pa ima lahko negativne posledice na okolje

Richard Kent, raziskovalec za področji človekovih pravic in energetske tranzicije pri mednarodnem sekretariatu Amnesty International, pravi: »Baterije so ključnega pomena za energetski prehod, in glavna prednostna naloga zakonodajalcev v EU mora biti to, da preprečijo vsakršne kršitve človekovih pravic in okoljsko škodo. Za vsako ceno je treba spoštovati pravice in možnosti za preživljanje najbolj prizadetih in avtohtonih skupnosti. S strogimi zahtevami glede dolžne skrbnosti pri pridobivanju in predelavi ključnih kovin za izdelavo baterij lahko pomagamo zaščititi te pravice in postavimo visoke standarde tudi predpise na drugih področjih

Vlade želijo, da proizvajalci baterij šele od leta 2029 pridobijo le 35 % litija iz izrabljenih baterij. Evropski poslanci so sicer podprli ambicioznejši cilj in sicer 70 % litija od leta 2026 naprej, kar je mogoče doseči z uporabo najnovejših tehnologij. Cene litija so se v dvanajstih mesecih do januarjem 2022 zvišale za kar 750 %.

Alex Keynes, vodja oddelka za čista vozila pri organizaciji Transport & Environment (T&E), dejal: »Naraščajoče cene litija bi morale dati spodbudo vladam, da se čimprej zavzamejo za ambiciozne cilje recikliranja. Evropska industrija baterij ne more čakati do leta 2029, da bi začela ustvarjati domačo zalogo kritičnih kovin. Močni cilji recikliranja bodo pripomogli k izboljšanju evropske strateške avtonomije z vzpostavitvijo varne domače oskrbe s surovinami in znižali stroške baterij, potrebnih za poganjanje zelenega prehoda. ”

Ministri so se sicer strinjali s predlagano časovnico Evropske Komisije glede uvedbe omejitve ogljičnega odtisa proizvodnje baterij leta 2024. Z omejitvijo emisij ogljika, ki jih povzroča proizvodnja baterij, bi še dodatno zmanjšali njihov vpliv na podnebje. Prednost električnih vozil pred dizelskimi in bencinskimi avtomobili z vidika vpliva na podnebje se bo tako še povečala.

Evropski parlament in vlade EU naj bi končno verzijo zakona pripravili do konca junija.