Ministri so formalno potrdili zavezo EU k energetski strategiji, ki bo temeljila na pametni in fleksibilni infrastrukturi, večji energetski učinkovitosti in bistveno večjem deležu obnovljivih virov energije. Pozvali so Evropsko Komisijo, da na podlagi teh zavez pripravi zakonodajni okvir za obdobje do leta 2030.

V delovni skupini za trajnostno energetiko, ki deluje v okviru mreže Plan B za Slovenijo, pozdravljamo sprejeto odločitev, s katero je EU jasno podprla ključno vlogo energetske učinkovitosti in obnovljivih virov v prehodu v nizkoogljično, trajnostno energetsko prihodnost. Zdaj od Evropske komisije pričakujemo, da pripravi ambiciozne, zavezujoče in učinkovite ukrepe in cilje za nadaljnji razvoj obnovljivih virov energije po letu 2020. Ti ukrepi pa morajo vključevati tudi prave odločitve o nadaljnjem razvoju energetske infrastrukture in omrežij.

Prav tako pričakujemo, da bosta slovenska vlada in parlament s temi strateškimi usmeritvami uskladila energetsko politiko v Sloveniji.

***

Kontakt:
Dejan Saviæ, [email protected], 040 165 195


Opombi:
[1] Na naslednji povezavi najdete kratko poročilo, ki pokaže, da je Poljska odvisnost od premoga rezultat zgrešene politike in opuščanja priložnosti za izkoriščanje alternativnih možnosti, ki so Poljski na razpolago.

[2] Sporočilo Evropske komisije Kažipot za energijo EU do 2050 (Energy Roadmap 2050) [COM/2011/885].
Trije glavni stebri “opcije, ki ne prinaša obžalovanj” so:
i) vzpostavitev okvira za energetsko učinkovitost za zmanjšanje energetske odvisnosti Evrope in zmanjšanje stroškov energije;
ii) razvoj potrebne omrežne infrastrukture, ki bo zagotavljala integracijo obnovljivih virov in podpirala liberalizacijo evropskega notranjega energetskega trga; ter
iii) vzpostavitev pravega okvira politik, ki bodo omogočili velik prodor tehnologij za izrabo obnovljivih virov energije