Focus sodeluje v projektu #GoEAThical, ki povezuje mlade, podnebne spremembe in dobavne verige s hrano, se je letos začel s polno paro. Pripravljamo delavnice z mladimi, ki bodo vključeni tudi v samo oblikovanje kampanje o soodvisnosti našega prehrambenega sistema in njegovih negativnih vplivov na podnebne spremembe in druge dejavnike migracij.

V okviru projekta smo v 17 državah EU že izvedli mednarodno raziskavo stališč mladih, starih med 20 in 35 let, do etične hrane* in prišli do zanimivih ugotovitev. V Sloveniji bomo jeseni 2020 raziskavo nadgradili s poglobljeno raziskavo o stališčih mladih v Sloveniji do potrošništva in etične hrane.

Ugotovitve mednarodne raziskave o stališčih mladih v Sloveniji so:

  • Mladi v Sloveniji se najbolj identificirajo z zahtevami po etični hrani (kar 70 %).
  • Več kot tri četrtine vprašanih v Sloveniji meni, da je dostopnost etične hrane slaba.
  • Hrano mladi najpogosteje kupujejo v supermarketih.
  • V Sloveniji je med vključenimi državami najvišji odstotek mladih, ki kupujejo v trgovinah brez embalaže.
  • Več kot polovica vprašanih meni, da etična hrana pripomore k pravičnejšim razmeram v dobavnih verigah in kar 55 % je prepričanih, da potrebujemo zavezujočo zakonodajo, ki etičnost tudi zagotavlja.
  • Več kot polovica je prepričanih, da so najbolj odgovorni supermarketi in zakonodajalci, čemur sledijo potrošniki.
  • Le 4 % vprašanih aktivno išče informacije o etičnosti hrane, vendar je kar 55 % prepričanih, da z vključevanjem v kampanje lahko prispevamo k spremembam.

Primerjalno so mladi v Sloveniji v tisti polovici držav, ki se zaveda okoljskih in etičnih izzivov dobavnih verig in sodobnega načina prehranjevanja. So tudi v skupini držav, ki se zaveda, da morajo za to poskrbeti odločevalci in supermarketi, seveda ob podpori potrošnikov.

Vse to nam kaže, da je podpora za etično hrano in etične dobavne verige med mladimi visoka, kar daje naši #GoEAThical kampanji še večji zagon. Prepričani smo, da je čas, da mladi spregovorijo naglas in da skupaj dosežemo spremembe, s katerimi bomo vsi živeli bolje.

Živa Kavka Gobbo, Focus, društvo za sonaraven razvoj

*Etična hrana je bila za namene raziskave definirana kot hrana, ki upošteva posledice za ljudi, živali in okolje. Pri čemer ne povzroča škode in cilja k pravičnim odnosom v dobavnih verigah.

Tekst je bil objavljen v septembrski in hkrati zadnji številki novičnika Trajnostno.lokalno.Globalno.