Mreža CAN Europe je danes na Splošnem sodišču Evropske unije vložila zahtevek za udeležbo v primeru People’s Climate Case – sodnem postopku, v katerem družine in mladi tožijo EU, da bi zavarovali svoje temeljne pravice v zvezi z nezadostnimi cilji EU glede izpustov toplogrednih plinov do leta 2030. S svojo udeležbo v postopku želi CAN Europe povečati pritisk na EU, da izpolni svoje obveznosti iz Pariškega podnebnega sporazuma.

CAN Europe, največja evropska koalicija NVO, bo sodišču predstavil potrebo po povišanju podnebnih ciljev Evropske unije do leta 2030 v skladu s cilji Pariškega sporazuma glede omejitve dviga temperature na 1,5 °C.

Pravila Splošnega sodišča EU posameznikom in organizacijam dovoljujejo, da sodelujejo v sodnem postopku kot stranski intervenienti, tako da pojasnijo svoj interes glede izida postopka. Intervenienti se imenujejo »prijatelji sodišča« (amicus curiae) oziroma zastopniki javnega interesa. Vsak intervenient lahko sodišču predloži svoja pisna stališča in lahko sodeluje tudi pri ustnem zaslišanju.

8. oktobra bo posebno poročilo IPCC »Globalno segrevanje za 1,5 °C« svet opozorilo na škodljive učinke sedanjega segrevanja. V njem bo pojasnjeno, da bodo te posledice še veliko hujše, če dviga temperature ne omejimo na 1,5 °C. Poročilo bo pokazalo tudi, da bo za izpolnitev cilja omejitve dviga na 1,5 °C potreben zahteven, a izvedljiv hiter in daljnosežen prehod stran od fosilnih goriv v vseh gospodarskih sektorjih. Koalicija CAN Europe bo sodišču predstavila tudi nedavna znanstvena dognanja v podporo stališčem tožnikov v primeru People’s Climate Case glede potrebe po hitrem in odločnejšem podnebnem ukrepanju.

Med davišnjo novinarsko konferenco je Wendel Trio, direktor CAN Europe, izjavil: »V Pariškem podnebnem sporazumu so se države zavezale, da si bodo prizadevale za omejitev zvišanja temperature na 1,5 °C. Vendar pa trenutno svojih zavez ne izpolnjujejo. CAN Europe bo prvič sodelovala kot intervenient v kakšnem sodnem postopku, saj bo izid tega primera vplival na vse nas. Kot mreža bomo predstavili argumente, s katerimi bomo pokazali, da bi morala EU, če želi slediti ciljem Pariškega sporazuma ter zavarovati človekove pravice svojih državljanov, sprejeti ambicioznejše cilje glede zmanjšanja emisij.«

Armando Carvalho, tožnik v primeru People’s Climate Case iz Portugalske, ki je v požarih leta 2017 izgubil svoje gozdno zemljišče, je dejal: »EU mora upoštevati, da so podnebne spremembe čedalje očitnejše in da vplivajo na vsakodnevno življenje njenih državljanov. Odkar smo sprožili sodni postopek, smo bili deležni velike podpore s strani drugih državljanov in nevladnih organizacij iz vse Evrope. Udeležba CAN Europe kot intervenienta v postopku ne bo samo okrepila samega sodnega primera, temveč bo tudi obogatila razpravo o ciljih EU do leta 2030.«

Marc Willers, glavni odvetnik iz skupine Garden Court Chambers, ki zastopa mrežo CAN Europe, pravi: »Ta sodni primer v več pogledih predstavlja precedens. V Evropi se je prvič zgodilo, da ljudje, ki so jih prizadele podnebne spremembe, na evropskem sodišču tožijo svoje države zaradi neizpolnjevanja zavez in Pariškega sporazuma. Skupaj s kolegi z velikim veseljem zastopamo CAN Europe pri njihovi zahtevi za udeležbo v postopku kot intervenient. Menimo, da bo mreža CAN Europe prispevala dodano vrednost v postopku in verjamemo, da bo Splošno sodišče zahtevku ugodilo.«

Angela Burnett, vodja urada za podnebne spremembe na Deviških otokih in avtorica knjige The Irma Diaries, je izjavila: »Medtem ko so Evropo leta 2017 pestili vročinski valovi in suše, je Deviške otoke opustošil orkan Irma, ki je zahteval človeška življenja, uničeval domove in naravne vire ter tako zaustavil razvoj za več desetletij in nas opomnil, da bodo podnebne spremembe botrovale milijonom beguncev, če ne ukrepamo takoj. Pomembno in navdihujoče je slišati zgodbe ljudi, ki so se po podnebnih katastrofah postavili na noge in se na različne načine borijo za svoje skupnosti. Sprožanje sodnih postopkov po vsem svetu in pripovedovanje naših zgodb sta dva izmed pomembnejših načinov pozivanja k boljšim podnebnim politikam.«

Jean-Pascal van Ypersele, bivši podpredsednik IPCC-ja, je dejal: »Če v prihodnjih desetletjih popolnoma ne odpravimo izpustov toplogrednih plinov, bodo dramatične posledice podnebnih sprememb, s katerimi se danes soočajo tožniki, v Evropi postale stalnica. Da bi v prihodnje pred hudimi vročinskimi valovi, močnim dežjem, sušami, nevihtami in poplavami zavarovali še mnoge druge evropske državljane, moramo storiti vse, da dvig temperature omejimo na 1,5 °C. Ta tožba predstavlja odločen poziv EU, naj znatno okrepi svoje podnebne ukrepe v skladu z omejitvijo dviga temperature na 1,5 °C, kot to določa Pariški sporazum.

***

KONTAKT ZA MEDIJE:

Goksen Sahin, koordinatorka za komunikacijo pri CAN Europe, [email protected], +32 468 45 39 20


OPOMBE:

Climate Action Network (CAN) Europe
je največja evropska koalicija NVO, ki delujejo na področju podnebnih sprememb. Predstavlja več kot 150 organizacij iz 35 evropskih držav, ki predstavljajo več kot 1.700 nevladnih organizacij in preko 40 milijonov državljanov.

Focus, društvo za sonaraven razvoj je član mreže CAN Europe. Kontakt: Barbara Kvac, strokovna sodelavka, [email protected], 059 071 325

Spletna stran People’s Climate Case: https://peoplesclimatecase.caneurope.org/