Četrto poročilo o oceni stanja, ki ga je pripravil Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC), jasno sporoča: če želimo preprečiti katastrofalne posledice podnebnih sprememb, moramo drastično in hitro zmanjšati globalne emisije toplogrednih plinov. Za preprečitev nevarnih podnebnih sprememb , je potrebno dvig globalne povprečne temperature omejiti čim nižje pod 2 °C, kar pomeni, da morajo globalne emisije doseči najvišjo raven pred letom 2015.
Prednostna naloga srečanja na Baliju je doseči dogovor o mandatu (t.i. Bali mandat), ki mora zagotoviti, da se pogajanja o prihodnjem boju proti spreminjanju podnebja končajo najkasneje do konca leta 2009.

»Pomembno je, da se jasno določi končni datum za dosego dogovora – le v primeru, da bo ta dosežen do leta 2009, bo vladam ostalo na voljo dovolj časa za ratifikacijo novega sporazuma preden se izteče prvo ciljno obdobje Kjotskega protokola in se tako prepreči vrzel med prvim in drugim ciljnim obdobjem,« je dejala Lidija Živčič, vodja projektov v Focus društvu za sonaraven razvoj in dodala: »Če vlade dogovora o začetku, koncu in vsebini pogajanj o nadaljnih zavezah za zmanjšanje emisij ne dosežejo na Baliju, je zelo verjetno, da bomo zamudili priložnost, da preprečimo katastrofalne posledice podnebnih sprememb.«

Bali mandat mora določiti tudi vsebino pogajanj, ki bodo pripeljala do celostnega dogovora o potrebnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, v skladu s ciljem Konvencije ZN o spremembi podnebja – preprečiti nevarne antropogene vplive na podnebje.

»Razprave na Baliju morajo opredeliti gradnike prihodnjega globalnega podnebnega režima, ki mora med drugim vključevati stroge zaveze za zmanjšanje emisij v razvitih držav po letu 2012, več finančnih virov za nerazvite države, boljši prenos in dostop do čistih tehnologij in zmanjšanje emisij, ki nastanejo zaradi sečnje gozdov,« je poudarila Lidija Živčič.

Od rezultatov pogajanj na Baliju bo odvisno, ali bomo v prihodnje trpeli zaradi posledic nevarnih podnebnih sprememb ali živeli v trajnostni prihodnosti.

Predstavnica Focus društva za sonaraven razvoj, Barbara Kvac, bo sodelovala na konferenci na Baliju. Informacije o poteku dogodka bodo na voljo na focus.si.

Kontakt:
Lidija Živčič, [email protected], 041 291091 (v Ljubljani)
Barbara Kvac, [email protected], 040 722149 (na Baliju)