V medijih se zadnje čase bere o prodaji TET ruskemu investitorju in o odpiranju novega rudnika Brnica, kar pomeni, da naj bi se v TET kot energetski vir uporabljal premog še nadaljnjih 30 let.

Medtem, ko bi kot družba morali pospešiti naše delovanje v smeri zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, se še vedno pogovarjamo o investicijah v premog. Kljub temu, da ukrepi učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ponujajo veliko bolj prijazne in uspešnejše načine razvoja, v Sloveniji še vedno intenzivno iščemo rešitve pod zemljo.

Znano je, da TET že leta, skupaj z rudnikom RTH, dela izgubo. RTH že dolgo prejema proračunsko pomoč – do sedaj že za 180 milijonov evrov – saj izkoriščanje premoga za proizvodnjo električne energije v Trbovljah ni ekonomsko upravičeno. Že dolga leta se ve, da prihodnost Zasavja ni v premogu. Zato je Državni zbor v letu 2000 izdal Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije. Kljub temu pa se danes, v letu 2013, regija, stroka in politika oprijemajo kakršnih koli, še tako v preteklost zazrtih idej, da bi vsaj malo omili ali za nekaj let prestavili socialne in ekonomske probleme, s katerimi se do sedaj niso soočili na odgovoren način. Tako se bo agonija v regiji zgolj podaljšala za nekaj let, po tem času pa se bo regija ponovno znašla v slabšem položaju od tistih, ki so prej prepoznali nujnost sprememb in ukrepali. Seveda se o tem ne govori.

Prav tako se ne govori veliko o negativnih vplivih na zdravje, ki jih povzroča kurjenje premoga. Najpogostejša bolezenska stanja, povezana z onesnaženjem na račun sežiganja lignita in premoga, lahko uvrstimo v tri skupine: (1) respiratorna obolenja, kot so astma, kronična obstrukcijska pljučna bolezen, pljučni rak; (2) kardiovaskularna obolenja, kot so srčna aritmija, koronarna srčna bolezen, srčna insuficienca ter (3) nevrološka obolenja, kot so ishemična kap in zaostanek v razvoju. Najbolj ranljive skupine so otroci, kronični bolniki ter starostniki. Nedavno objavljena študija Greenpeacea, ‘Tihi ubijalci’, ocenjuje, da so obstoječe termoelektrarne v EU v letu 2010 s kurjenjem premoga povzročile 22.000 smrti.

Medtem ko posledice človeškega delovanja in vplivanja na planet postajajo vse bolj očitne in je skrajni čas, da pričnemo ukrepati zoper podnebne spremembe in razna onesnaženja, se v Sloveniji pojavljajo ideje o odpiranju novega rudnika premoga, podaljševanju obratovanja še ene premogove elektrarne ter uvozu premoga iz BIH. Medtem ko na ravni EU sprejemamo zaveze in usmeritve k nizkoogljični družbi, je nedopustno, da v Sloveniji razmišljajo o uvozu najbolj umazanega fosilnega vira iz tujine. Na ta način onesnaženje prinašamo neposredno pred svoj prag in v svoja domovanja. S tem se nadaljuje z dolgoletno tradicijo degradacije okolja v Zasavju.

Očitno pa ti podatki ne ganejo slovenskih energetskih strokovnjakov in politikov, ki želijo nadaljevati s škodljivimi praksami. Še huje: kurjenje premoga v Zasavju bodo za naslednjih 30 let prepustili v roke Rusom. Ti sicer obljubljajo delovna mesta, ampak vsi vemo, kako hitro se da obljubo snesti. Zasavju bo ostalo onesnaženje, dobiček – če ga sploh bo kaj – pa bo šel v tuje roke. Ostanek Slovenije bo s sredstvi iz zdravstvene blagajne, kamor se steka davkoplačevalski denar vseh nas, plačeval za škodo, ki jo bo na zdravju in okolju pustilo delovanje tuje termoelektrarne.

Zdravje Zasavcev bomo prodali za nespametne odločitve in ruski dobiček…

***

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!