Ljubljana, 27. junij 2022 – Danes se je v Ljubljani pričela Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022, ki jo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organizirajo Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, Inštitut za ekologijo, Fakulteta za družbene vede in Časopis za kritiko znanosti. Petdnevna konferenca ponuja predavanja, pogovore in okrogle mize, na katerih bomo odpirali pereče okoljske ter družbene teme današnjega časa, kot so okoljska in podnebna pravičnost, zelena država, pomen različnih akterjev pri zelenih tranzicijah, energetika, promet, potrošnja, odrast in alternativni koncepti razvoja družbe.

Mednarodna poletna šola bo potekala od 27. junija do 1. julija na Fakulteti za družbene vede in preko spleta. Udeležencem ponuja priložnost za pridobivanje novih znanj s področja politične ekologije, omogoča vstop v najnovejše svetovne znanstvene in strokovne razprave, obenem pa odpira odlično možnost za povezovanje domačih in tujih akterjev na tem področju.

Poletna šola bo gostila celo vrsto odličnih in svetovno uveljavljenih govorcev, od političnih ekologov, socialnih ekologov in filozofov do praktikov. Več kot deset se jih bo zvrstilo na predavanjih in diskusijah v naslednjih petih dneh, ob čemer bodo svoje teme na seminarjih predstavljali tudi študentje.

Na celotedensko konferenco se je prijavilo več kot 280 udeležencev iz Slovenije in tujine, skupno iz 49 držav. Gre za raznoliko skupino, ki med drugim vključuje študente, predstavnike civilne družbe, uradnike, predstavnike podjetij in drugih inštitucij. Visoko število prijavljenih kaže na veliko potrebo po znanju politične ekologije in drugih družboslovnih disciplin, ki bi ga morali v večji meri ustvarjati tudi na naših univerzah.

Profesor politične ekologije na ljubljanski Fakulteti za družbene vede in eden od soorganizatorjev poletne šole, dr. Andrej A. Lukšič, pravi: »Poletna šola na temo politične ekologije je odgovor na ugotovljeno nepovezanost in pomanjkanje poglobljenega znanja o okolju v slovenskem intelektualnem prostoru. Tokrat jo organiziramo drugič in želimo, da se okoljske tematike bolj pogumno lotevajo tudi družboslovne in humanistične vede. Brez interdisciplinarnosti ni več mogoče reševati kompleksnih okoljskih vprašanj.«

Dr. Tomislav Tkalec iz okoljske organizacije Focus in eden izmed soorganizatorjev poletne šole, poudarja: »V letošnji izvedbi poletne šole politične ekologije hočemo dati poudarek na pravičnih tranzicijah. Tranzicije se že dogajajo na številnih področjih, od energetskega naprej, in ne pomenijo zgolj tehnoloških sprememb. Pomenijo predvsem spremembe v družbi, vedenju, kulturi in oblikah politike. In ker ne gre zgolj za tehnološke spremembe, saj zadevajo vsa polja socio-tehničnih sistemov, je potrebno v fokusu obdržati komponento pravičnosti, tako okoljske kot družbene.«

Predavatelj profesor dr. Erik Swyngedouw iz Univerze v Manchestru je uvodoma nagovoril prisotne: »Veseli me je, da se je toliko ljudi zbralo za razpravo o tako zelo urgentnih okoljskih vprašanjih, in posebej me veseli, da bomo ta vprašanja odpirali iz specifično politične perspektive, saj lahko odgovore najdemo le na tej ravni.«