Focus je 6. oktobra 2008 vložil vlogo za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu na Ministrstvo za okolje in prostor. Gre za dokaj zapleten pravilnik, kakšne vse pogoje mora izpolnjevati društvo, da sploh lahko deluje v javnem interesu.

Ministrstvo je imelo uradno 30 dni časa, da vlogo razreši. Kljub večkratnem opozarjanju na nerazrešeno vlogo, po štirih mesecih čakanja do sedaj odgovora ministrstva še nismo dobili.

Če smo že podvrženi temu, da moramo skozi izpolnjevanje številnih kriterijev dokazovati, da delujemo v javnem interesu, bi bilo zelo prijazno, če bi se vsaj ministrstvo držalo svojih lastnih rokov!

****

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!