Učna ura za ministra Vizjaka

Na javni razpravi o evropski energetski politiki z evropskim komisarjem Piebalgsom, ki je potekala 9. marca 2007 v Cankarjevem domu, je bilo iz nagovora ministra za gospodarstvo, pristojnega za energetiko, jasno razvidno, da enači pojma zagotovljen odkup in feed-in tarifa. Ker smo mnenja, da če že kdo, potem bi moral vsaj minister, pristojen za energetiko, ločiti med zagotovljenim odkupom in feed-in tarifo, mu na tem mestu podajamo definicijo pojma:
Zagotovljena odkupna cena oziroma t.i. feed-in tarifa (angl. feed-in tariff) je cena na enoto električne energije, ki jo mora upravljalec omrežja plačati za električno energijo iz obnovljivih virov (pri nas ‘kvalificiranim proizvajalcem’). Cene regulira vlada.
Iz definicije je razvidno, da torej feed-in tarifa ne pomeni zagotovoljenega odkupa, tako kot misli minister.
Direktiva EU o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov sicer pozna tudi pojem ‘prednostnega dostopa’ (angl. priority dispach), po katerem naj bi upravljavci prenosnih omrežij pri razporejanju proizvodnih obratov dali prednost proizvodnim obratom, ki uporabljajo obnovljive vire energije.

Poleg tega upamo, da bo sedaj, ko ga je sam komisar Pielbags poučil o tem, da rast BDP še ne pomeni, da mora rasti tudi raba energije in mu to tudi ponazoril s primerom Danske, minister Vizjak končno zapustil zastarelo razumevanje, po katerem naj bi BDP rasel le ob vzporedni rasti rabe energije. Nevladne organizacije in strokovnjaki s področja učinkovite rabe energije mu namreč to brez uspeha poskušamo dopovedati že dolgo časa. Ministra pozivamo, da se sooči s svetom, kjer so naravne danosti omejene, in v javnosti ne nastopa več z uporabo argumenta ‘ker pričakujemo visoko stopnjo gospodarske rasti, bo neizbežno rasla tudi raba energije’.

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!