V ponedeljek, 27. junija 2011, parlamentarni Odbor za gospodarstvo organizira javno predstavitev mnenj o osnutku predloga Nacionalnega energetskega programa 2010 – 2030: ”Aktivno ravnanje z energijo”. Iz seznama povabljenih je razvidno, da zagovorniki sprememb energetskega sistema v smeri pametne rabe energije in obnovljivih virov energije k predstavitvi mnenj niso vabljeni.

Nevladne organizacije, združene v pobudi Plan B za Slovenijo, so do pristopa predsednika Odbora za gospodarstvo Matjaža Hana kritične. ”Če se želi odbor za gospodarstvo sestati z lobiji stare energetike, naj bodo vsaj pošteni in to srečanje ustrezno poimenujejo. Za javna srečanja pa je potrebno poskrbeti, da so zastopani tudi neodvisni glasovi za spremembe,” opozarja Dejan Saviæ, zastopnik Greenpeacea v Sloveniji.

Osnutek Nacionalnega energetskega programa (NEP) mora skozi zahtevno in strateško – razvojno razpravo, v katero je potrebno vključiti čim širši krog javnosti. Mreža Plan B za Slovenijo zato Odbor za gospodarstvo poziva k razširitvi seznama vabljenih na ponedeljkovo razpravo. ”Pred nami so odločitve desetletja – odločamo se namreč o dolgoročni energetski prihodnosti države, saj bodo objekti, predvideni s tem programom, imeli življenjsko dobo do leta 2050 in še dlje. Da bi razprava dobila potrebno širino in kakovost, je nujno sodelovanje vseh zainteresiranih javnosti, ne le ozkih energetskih krogov”, je poudarila Vida Ogorelec, direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. 

”Komaj se je dolgo pričakovana razprava o NEPu začela, že se je zataknilo”, zaplet komentira Gorazd Marinček iz Slovenskega E-foruma. ”Nevladne organizacije se bomo v razpravo vsekakor aktivno vključile in pri tem zagovarjale trajnostno energetsko prihodnost za Slovenijo. Obenem pozivamo kar najširši krog ljudi, da se vključijo v razpravo in zahtevajo demokratizacijo energetskega sektorja. Le tako lahko preprečimo, da bi energetski lobiji tudi v prihodnje energetski sektor gradili na plečih vseh nas,” še dodaja.

Čeprav uradno niso bili vabljeni, se bodo predstavniki mreže Plan B za Slovenijo ponedeljkove razprave udeležili in tam predstavili skupna stališča do objavljenega osnutka NEP.

***

V okviru projekta Plan B za Slovenijo je v mreži združenih preko 30 nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varovanja okolja in trajnostnega razvoja. Več o mreži na www.planbzaslovenijo.si/plan-b-za-slovenijo.

VEČ INFORMACIJ:

Dejan Saviæ, Greenpeace v Sloveniji, [email protected], 040 165 195

Vida Ogorelec, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, [email protected],  041 554 858

Gorazd Marinček, Slovenski E-Forum, [email protected], 041 587 308