Dogodek

Energetska revščina in kakovost zraka

Kdaj: ponedeljek, 8. april 2019 ob 11h

Kje: v prostorih Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova (Maistrova ulica 1, 1000 Ljubljana)

Pereč problem energetske revščine v precejšnji meri vpliva na slabo kakovost zraka, predvsem zaradi neustreznega in nepravilnega kurjenja v gospodinjstvih. Velik izziv predstavljajo predvsem stare peči in štedilniki, ki so energetsko neučinkoviti in brez filtrov, kar vodi v prekomerne emisije onesnaževal, predvsem delcev PM10. Prekomerno onesnaženje negativno vpliva na zdravje ljudi, predvsem na najbolj ogrožene skupine, otroke in starostnike ter osebe s kroničnimi pljučnimi boleznimi. Na dogodku se bomo pogovarjali o načinih in ukrepih, s katerimi lahko naslavljamo oba problema hkrati ter na kakšen način se bolj celostno lotiti obravnavane tematike.

Program

11:00 – 12:30

Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj

Uvod v tematiko energetske revščine in onesnaženega zraka

Katarina Kafadar in Irena Bolje Karlovšek, Eko sklad

Ukrepi za zmanjšanje energetske revščine in izboljšanje kakovosti zraka

Matej Drobež, Občina Zagorje ob Savi

Lokalne izkušnje z ukrepi za odpravljanje energetske revščine in izboljšanja kakovosti zraka

Katarina Trstenjak, Inštitut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost

Analiza obstoječih ukrepov na področju energetske revščine in predlogi za izboljšave

Tomaž Gorenc, Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj

Vpliv onesnaženega zraka na zdravje

12:30 – 13:00

Razprava

13:00 – 13:30

Pogostitev in mreženje

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vas zaradi lažje organizacije prosimo za prijavo tukaj. Več informacij na tomi@focus.si.

Dogodek organizira Focus, društvo za sonaraven razvoj. Poteka v sklopu projekta InventAir, financiranega s strani programa EUKI Nemškega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost.

Vabljeni!