VABILO NA KONFERENCO

PRETEKLE IZKUŠNJE TER SEDANJI IN PRIHODNJI IZZIVI POLITIK PODPORE RAZVOJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V EU

Kdaj: 18. 5. 2018 od 9:00 do 14:00

Kje: Fakulteta za družbene vede, predavalnica 10, Kardeljeva pl. 5, Ljubljana

Namen konference je s pomočjo mednarodno uveljavljenih strokovnjakov za eno ključnih področij trajnostnega razvoja, na katerem Evropska unija nima neposrednih pristojnosti in po drugi strani povzroča številne družbene konflikte, predvsem pri umeščanju objektov za pretvorbo obnovljivih virov v prostor, oceniti in prediskutirati vplive:

  • geopolitičnih sprememb v zadnjem desetletju ter razvoj nekonvencionalnih virov nafte in zemeljskega plina na dinamiko povečanja deleža OVE v končni porabi energije v kontekstu politične ekonomije prehoda na obnovljive vire energije;
  • »Pariškega podnebnega sporazuma«, nove evropske direktive o podpori OVE in »energetskega obrata« v ZRN na širjenje deleža OVE v »Evropi različnih hitrosti«;
  • nedorečenosti arene energetske politike in politike podpor razvoju in širjenju OVE v Sloveniji, s poudarkom na vplivu konflikta glede gradnje TEŠ 6 na dinamiko širjenja tehnologij proizvodnji električne energije iz OVE v Sloveniji.

Konferenco skupaj organiziramo:

  • Center za politično teorijo Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani,
  • Slovenski E-Forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo,
  • Focus, društvo za sonaraven razvoj.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku, udeležba na njej pa je brezplačna, prijave pa so obvezne! Prosimo, da se na konferenco prijavite do 16. 5. 2018 preko povezave.

Informacije o konferenci najdete tudi v vabilu.

 

AGENDA

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.10 Uvodni pozdrav in uvod v konferenco: prof. dr. Andrej Lukšič, Fakulteta za družbene vede
Prvi del: POLITIKA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V EU MED GEOPOLITIKO IN POLITIČNO EKONOMIJO INTERESOV DRŽAV ČLANIC EU
9.10 – 9.35 zasl. prof. dr. Peter Novak, Fakulteta za tehnologije in sisteme Novo mesto Revolucija v energetiki: eksergijski energetski sistemi prihajajo!
9.35 – 10.00 prof. dr. Lutz Mez, Svobodna univerza v Berlinu Stanje in globalni trendi na področju geo-energetike in njihov vpliv na obnovljive vire energije
10.00 – 10.25 zasl. prof. dr. Aviel Verbruggen, Univerza v Antwerpnu Politična ekonomija energetske tranzicije v EU
10.25 – 10.50 prof. dr. Reinhard Haas, Tehniška univerza na Dunaju Pot k trajnostnim in demokratično reguliranim trgom z električno energijo
10.50 – 11.15

Odmor za kavo in prigrizke

11.15 – 11.40 prof. dr. Volkmar Lauber, Univerza v Salzburgu Prihodnost OVE v Evropi med Pariškim sporazumom, novo Smernico EU o OVE in prizadevanji ZRN za povečanje ciljnih vrednosti OVE v letu 2030
11.40 -12.05 prof. dr. Lutz Mez, Svobodna univerza v Berlinu Stanje in perspektive »energetskega obrata« v ZRN
12.05 – 12.40

Razprava

Drugi del: ENERGETSKO-POLITIČNA ARENA V SLOVENIJI – BLOKIRANE MOŽNOSTI ZA PREBOJ OVE V SLOVENIJI?
12.40 – 13.05 dr. Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj Politika podpore OVE v Sloveniji
13.05 – 13.30 Andrej Klemenc,

Slovenski E-forum

Odločanje o TEŠ 6 in njegovi vplivi na spremembo arene slovenske energetske politike
13.30 – 14,00

Razprava in zaključki konference

Vabljeni!

 

  

Dogodek je delno financiran v sklopu projekta »CSOs as equal partners in monitoring public finance«, ki ga finančno podpirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina dogodka je v domeni organizatorjev in v nobenem primeru ne odraža mnenja ali uradnih stališč finančih podpornikov projekta.