ZARADI EPIDEMIJE SMO DOGODEK PRESTAVILI NA NASLEDNJE LETO. O TOČNEM DATUMU VAS BOMO OBVESTILI PRAVOČASNO, PREDVIDOMA BO DOGODEK V ZAČETKU POLETJA 2021. HVALA ZA RAZUMEVANJE.

Vabimo vas na Mednarodno poletno šolo politične ekologije 2020 – Novi koncepti za pravične tranzicije: k dobremu življenju znotraj planetarnih omejitev

Kdaj: 29. junij – 3. julij 2020

Kje: Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija

Rok za prijave: za akreditiran program za magistrske in doktorske študente do 15.4.2020, za vse ostale 15.5.2020.

Brezplačna udeležba.

[av_button label=’PRIJAVA’ link=’manually,https://www.politicalecology-ljubljana.si/#PRIJAVA’ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’left’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-34igcn’ admin_preview_bg=”]

 

Mednarodna poletna sola politicne ekologije 2020

Večplastne krize okolja in družbe nas ženejo k iskanju alternativnih rešitev za organizacijo našega družbenega, gospodarskega in institucionalnega ustroja. Številne tranzicije se že dogajajo, a različni akterji jih razumejo in do njih pristopajo zelo različno. Tranzicije ne pomenijo zgolj tehnoloških sprememb: pomenijo predvsem spremembe v družbi, vedenju, kulturi in oblikah politike. Tranzicije v nizkoogljično družbo morajo biti pravične, poštene, vključujoče, participativne, deliberativne, solidarnostne in transdisciplinarne. Voditi nas morajo v pluralistične družbe, ki bodo  živele dostojno in solidarno znotraj planetarnih omejitev. Za soustvarjanje tranzicij potrebujemo prostore za razmislek in deliberacijo, da se izognemo reproduciranju »odvisnosti od poti« in
ustvarjanju še globljih izzivov.

S temi osnovnimi parametri puščamo širok prostor za razpravo in razmišljanje o podobi tranzicij. Vabimo vas, da skupaj z nami soustvarjate znanje in razmišljanja o teh tranzicijah. Na poletni šoli bomo naslovili predvsem najbolj izpostavljena področja: država in demokracija, energija in promet, potrošnja in proizvodnja ter raba zemlje.

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2020 je namenjena teoretikom, praktikom in aktivistom ter vsem, ki jih okoljska in ekološka vprašanja kakorkoli zanimajo.  Z nami bodo vodilni mednarodni in slovenskimi raziskovalci ter praktiki s področja trajnostnega prehoda v nizkoogljično družbo.

Več info in prijave: https://www.politicalecology-ljubljana.si ali v vabilu.

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2020 je organizirana v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov, spodbudil izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030. Več informacij o projektu CARE4CLIMATE najdete na uradni spletni strani projekta.