Vabimo vas na predstavitev slovenskega prevoda knjige ODRAST: besednjak za novo dobo*, na kateri bo tekla beseda o novih razvojnih paradigmah, ki jih danes nujno potrebujemo, če hočemo obstati na našem svetu v okviru zemeljskih omejitev.

Razprave so bodo odvijale:

23. aprila ob 18h v Epekini galeriji v Mariboru

24. aprila v Vodnikovi domačiji v Ljubljani

8. maja v prostorih KID Pina v Kopru

Obravnavani besednjak ponuja številne nove rešitve, še močnejši pa je pri kombiniranju različnih rešitev v novo miselno paradigmo. Vsebuje osnovne gradnike, ki so pomembni za poglobljeno razumevanje odrasti, na nas pa je, da te gradnike povežemo v zgodbo, ki nam lahko pomaga razvozlati civilizacijski gordijski vozel.

Odrast razblinja mit, da je rast osrednja in edina rešitev za našo družbo. Blaginjo za vse lahko dosežemo tudi brez prekoračenja omejitev, ki nam jih postavlja planet, na katerem živimo.

Čas kriz zahteva nove zgodbe in odrast ponuja takšno novo zgodbo, novo vizijo.

Svoja stališča, izkušnje in pomisleke bodo tekom pogovora predstavili kandidati za evropske poslance, besedo pa bomo predali tudi aktivistom in vsem, ki si želijo igrati aktivno vlogo na poti v trajnostno prihodnost. Na vseh treh dogodkih pa bomo predstavili tudi nekaj konkretnih primerov udejanjanja odrasti v praksi.

Vabljeni na pogovor ob pravični kavi!

 

“Whoever believes that infinite growth is possible in a finite world is either a madman or an economist.”

Kenneth Boulding, 1973
#pojdivolit za #prihodnostEvrope
#odrast #thistimeiamvoting #thefuturewewant

*knjiga bo izšla pri založbi Studia Humanitatis