Posvet Energija in potrošniki, 6. oktober 2016:
Preudarne odločitve danes za pozitivne učinke v prihodnosti

Spoštovani,

vabimo vas na okroglo mizo, ki jo organizira Focus, društvo za sonaraven razvoj, skupaj z nevladnima organizacijama Greenpeace in Zvezo potrošnikov Slovenije, na temo, ki se dotika vse in vsakogar izmed nas – energijo.

V svetu se vse pogosteje uporablja izraz protrošniki (prosumers), ki obravnava potrošnike kot aktivne proizvajalce električne energije. Na posvetu bodo tako predstavljene možnosti in prednosti uporabe obnovljivih virov energije napram fosilnim gorivom. Zavedamo se, da je odločitev o energetskem sistemu prihodnosti, ki ga vidimo kot uravnoteženo mešanico učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije, decentraliziranih omrežij ter trajnostnega življenjskega sloga, kompleksna in ni odvisna le od aktivnih posameznikov in »protrošnikov« (prosumers), temveč tudi in predvsem od skupnih političnih odločitev. V tej luči vidimo tudi novi Energetski koncept Slovenije, ki je v pripravi. Ta mora predstavljati takšno usmeritev, ki bo izboljšala življenjsko okolje sedanjih in prihodnjih generacij.

Posvet bo tako izpostavil izzive in potenciale vključevanja prebivalcev v sektor energetike, problematiko onesnaževanja fosilnih virov ter predvidene usmeritve novega Energetskega koncepta Slovenije. Obeta se nam pestra in konstruktivna razprava o energetski prihodnosti. Kaj smo zamudili in kaj bi že morali narediti, bomo tokrat pustili ob strani. Ključno je, kaj lahko še naredimo za boljši in bolj čist jutri.

Sogovorniki na posvetu bodo:

Peter Otorepec (Nacionalni inštitut za javno zdravje): Problematika onesnaževanja fosilnih virov in vplivi na zdravje ljudi

Urška Dolinšek (Ministrstvo za infrastrukturo): Priprava Energetskega koncepta Slovenije

Boštjan Okorn (Zveza potrošnikov Slovenije): Izzivi potrošnikov pri izbiri zelenih alternativ

Katja Hus (Greenpeace CEE v Sloveniji): Potencial energetike v lasti prebivalcev (predstavitev študije)

Tomislav Tkalec (Focus, društvo za sonaraven razvoj): Skupnostni projekti OVE

– Moderatorka: Nina Štros, Greenpeace CEE v Sloveniji

Pridružite se nam na posvetu, 6. oktobra 2016 ob 11. uri v Konferenčni dvorani Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti) v Ljubljani.

Imate dodatno vprašanje? Obrnite se prosim na Tomislava Tkalca iz Focusa ([email protected]) ali na Jasmino Bevc iz Zveze potrošnikov Slovenije ([email protected]).

Vljudno vabljeni!