Dosedanja prometna politika je privedla do velike odvisnosti prebivalcev od osebnega avtomobila. Posledično so slovenska gospodinjstva v samem vrhu EU po deležu proračuna, ki ga namenijo za mobilnost (več kot 16 %). Ob trenutnih trendih rasti cen goriv pa se zna zgoditi, da bo lastništvo, vzdrževanje in poraba jeklenih konjičkov postalo tako drago, da se bo mobilnost najbolj ranljivih skupin poslabšala. Ob slabi ponudbi in dostopnosti javnega potniškega prometa pa to pomeni, da bo vse več prebivalcev mobilnostno revnih.
Izberite vrsto pogona vašega vozila in izračunajte vaše dejanske stroške in letne izpuste CO2, ki jih proizvaja latništvo in vožnja vašega avtomobila.

Semafor

0 – 492 kg CO2

Čestitamo! Vaša osebna mobilnost je znotraj priporočenega ogljičnega odtisa, upamo, da ste tako uspešni tudi na drugih področjih bivanja.

493-1268 kg CO2

Nekoliko ste prekoračili ogljični odtis na področju osebne mobilnosti. Poskusite kakšno potovanje opraviti peš, s kolesom ali z javnim potniškim prometom. Če vam javni prevoz ni na voljo, preverite možnosti za sopotništvo.

1269-2650 kg CO2

Vaš ogljični odtis na področju osebne mobilnosti je 2,5 do 5 krat previsok. Če se vozite na delo z avtomobilom, je skrajni čas, da razmislite o javnem potniškem prometu v kombinaciji s kolesom in hojo. Če vam javni prevoz ni na voljo, preverite možnosti za sopotništvo.

2651-3748 kg CO2

Vaš ogljični odtis na področju osebne mobilnosti je 5 do 7,5 krat previsok. Če se vozite na delo z avtomobilom, je skrajni čas, da razmislite o javnem potniškem prometu v kombinaciji s kolesom in hojo. Veliko kilometrov opravimo tudi v prostočasnih dejavnostih, med vikendi. Razmislite o izletu z javnim potniškim prometom. Med vikendi vas vabijo znižane vozovnice za le 25 % redne cene. Če vam javni prevoz ni na voljo, preverite možnosti za sopotništvo.

3749– kg CO2

Če bi bila vožnja z avtomobilom edina stvar v življenju, s katero ustvarjate izpuste, bi zgornjo vrednost, ki nas še lahko obvaruje pred najhujšimi posledicami podnebnih sprememb, prekoračili kar za več kot dvakrat! Vedno pa lahko svojo osebno mobilnost spremenite tako, da zmanjšate število nepotrebnih potovanj, na kratke razdalje pešačite ali kolesarite, na daljše pa v čim večji meri uporabljajte javni potniški promet. Če vam javni prevoz ni na voljo, preverite možnosti za sopotništvo. Bodite pogumni in drzni pri spremembah, planet je le eden!