Če že imate konkretno idejo za skupnostni projekt in vas zanima, kako pristopiti k njeni izvedbi, si lahko pomagate s priročniki, ki so nastali v okviru projekta Dovolj za vse. Najprej vas vabimo, da prelistate Priročnik za izvajanje skupnostnih projektov, ki se podrobno posveti procesnim vidikom priprave in izvajanja skupnostnih projektov. Poleg tega je na voljo še pet priročnikov, ki korak za korakom predstavijo, kako se lotiti skupnostnih projektov na konkretnih področjih:

Priročnik za ureditev skupnostnega prostora,

Priročnik za izvedbo skupnostne sončne elektrarne,

Priročnik za ureditev skupnostnega vrta,

Priročnik za izvajanje spremljane poti v šolo s pešbusom in bicivlakom,

Priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge in

Priročnik za vzpostavitev zadružnega razpršenega hotela.

Pozabili nismo niti na morebitna pravna vprašanja. Na ta odgovori Analiza normativnega okvira za uvedbo skupnostnih projektov.

Več o konceptu trajnostnega upravljanja z viri skupnosti in njegovih večplastnih koristih si lahko preberete v vodniku Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. Vodnik vključuje tudi opise domačih in tujih praks na področjih (1) urejanja prostora, (2) samooskrbe s hrano, (3) energetske učinkovitost in oskrbe iz lokalnih obnovljivih virov ter (4) lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje.

Več informacij najdete na spletnem portalu Dovolj za vse: https://dovoljzavse.si/podpora-vasemu-projektu/kako-zaceti/.